Aztécký horoskop na duben 2023: Opice se budou muset mírnit, Psi budou pociťovat mnohem větší náklonost ke svému partnerovi než obvykle

Aztécký horoskop na duben 2023: Opice se budou muset mírnit, Psi budou pociťovat mnohem větší náklonost ke svému partnerovi než obvykle
Aztécké horoskopy jsou považovány za jedny z nejvíce spolehlivých, a to není jediný důvod, proč zvolit zrovna tento. Zkuste si přečíst dnešní horoskop a zjistěte, co vás následující měsíc čeká.

Váš osud není neznámý. Můžete se ho dozvědět s pomocí našeho horoskopu, který vám napoví, na co se tento měsíc těšit a na co se raději připravit. Neváhejte a získejte oproti ostatním konkurenční výhodu.

Opice

Data narození: 1. ledna / 13. ledna / 25. ledna / 11. února / 23. února / 7. března / 19. března / 31. března / 12. dubna / 24. dubna / 6. května / 18. května / 30. května / 11. června / 23. června / 5. července / 17. července / 27. července / 10. srpna / 22. srpna / 3. září / 15. září / 27. září / 9. října / 21. října / 2. listopadu / 14. listopadu / 26. listopadu / 8. prosince /20. prosince

Opice se budou muset mírnit. Jejich živé chování začne být pro nějaké osoby příliš a budou od sebe odstrašovat různé osoby. Pokud vám však nezáleží na názoru ostatních, nenechte se tímto nijak odradit. Buďte sami sebou a nic jiného řešit nemusíte. Ty správné osoby vás budou mít rády i tak.

Kopí

Data narození: 2. ledna / 14. ledna / 26. ledna / 12. února / 24. února/ 8. března / 20. března / 1. dubna / 13. dubna / 25. dubna / 7. května / 19. května / 31. května / 12. června / 24. června / 6. července / 18. července / 30. července / 11. srpna / 23. srpna / 4. září / 16. září / 28. září / 10. října / 22. října / 3. listopadu / 15. listopadu / 27. listopadu / 9. prosince / 21. prosince

Lidé narozeni ve znamení kopí se budou bát o své peníze. A nebude to neoprávněný strach. Vypadá to na to, že vaše cennosti budou v ohrožení, a tak si je pečlivě chraňte, ať je od vás nemůže někdo odcizit.

Pes

Data narození: 3. ledna / 15. ledna / 27. ledna / 13. února / 25. února / 9. března / 21. března / 2. dubna / 14. dubna / 26. dubna / 8. května / 20. května / 1. června / 13. června / 25. června / 7. července / 19. července / 31. července/ 12. srpna / 24. srpna / 5. září / 17. září / 29. září/ 11. října / 23. října / 4. listopadu / 16. listopadu / 28. listopadu / 10. prosince / 22. prosince

Psi budou pociťovat mnohem větší náklonost ke svému partnerovi než obvykle. Budou se snažit opět rozdmýchat ztracenou vášeň ve svém vztahu a bude se jim v tom dařit. Váš vztah po dlouhé době opět pokvete a budete se cítit velmi spokojeni.

Krokodýl

Data narození: 4. ledna / 16. ledna / 18. ledna / 2. února / 10. března / 22. března/ 3. dubna / 15. dubna /27. dubna / 9. května / 21. května / 2. června / 14. června / 26. června / 8. července / 20. července / 1. srpna / 13. srpna / 25. srpna / 6. září / 18. září / 30. září / 12. října / 24. října / 5. listopadu / 29. listopadu / 11. prosince / 23. prosince

Krokodýli se budou snažit velmi prosadit ať už se bude jednat o postup v práci nebo o to prosadit svůj názor ve skupině lidí. Tato vlastnost se vám však nemusí vyplatit. Možná díky tomu dosáhnete svého, ale vaše blízké vztahy se díky tomu mohou velmi snadno narušit.

Dům

Data narození: 5. ledna / 17. ledna / 29. ledna / 3. února / 15. února / 27. února / 11. března / 23. března / 4. dubna / 16. dubna / 28. dubna / 10. května / 22. května / 3. června / 15. června / 27. června / 9. července / 21. července / 2. srpna / 14. srpna /26. srpna / 7. září / 19. září / 1.října / 13. října / 25. října / 6. listopadu / 18. listopadu / 30. listopadu / 12. prosince / 24. prosince

Dříve jste měli nutkání cestovat a dělat pořád něco nového, ale tento měsíc se to u vás zlomí a budete toužit po zapuštění kořenů. Budete se snažit sehnat si své vlastní bydlení a budete se poohlížet po stálém partnerovi.

Budete chtít zapustit kořeny, zařídit si domov
Budete chtít zapustit kořeny, zařídit si domov | Zdroj: Bogdan Sonjachnyj/ Shutterstock

Květina

Data narození: 6. ledna / 18. ledna / 30. ledna/ 4. února / 16. února / 28. února / 12. března / 24. března / 5. dubna / 17. dubna / 29. dubna / 11. května / 23. května / 4. června / 16. června / 28. června / 10. července / 22. července / 3. srpna / 15. srpna / 27. srpna / 20. září / 14. září / 2. října / 14. října / 26. října / 7.listopadu / 19. listopadu / 1. prosince / 13. prosince / 25. prosince

Květiny jsou od přírody marnivé a rády si sami sebe prohlížejí. Nejen kvůli této vlastnosti ale své možné partnery porovnávají pouze podle vzhledu a jen povrchně. To vám nedovolí poznat nikoho opravdově, a tak všechny vaše vztahy končí katastrofou. Tento měsíc by vám však měl napomoci dosáhnout opravdového sblížení. Využijte těchto sil a zkuste najít toho pravého.

Had

Data narození: 7. ledna / 19. ledna / 31. ledna / 5. února / 17. února / 1. března / 13. března / 25. března / 6. dubna/ 18. dubna / 30. dubna / 12. května / 24. května / 5. června / 17. června / 29. června / 11.července / 23. července / 4. srpna / 16. srpna / 28. srpna / 9. září / 21. září / 3. října / 15. října / 27. října / 8. listopadu / 20. listopadu / 2. prosince / 14. prosince / 26. prosince

Hadi budou velmi spoléhat na své okolí, ale nemusí se jim to příliš vyplatit. Důvěra v blízké je sice skvělá, ale je také důležité nezapomínat na svůj instinkt. Pokud vám tak bude připadat někdo nedůvěryhodný, raději buďte ostražití.

Jelen

Data narození: 8. ledna / 20. ledna / 1. února / 18. února / 2. března / 14. března / 26. března / 7. dubna / 9. dubna / 19. dubna / 1. května / 13. května / 25. května / 6. června / 18. června / 30. června / 12. července / 24. července / 5. srpna / 17. srpna / 29. srpna / 10. září / 22. září / 4. října / 16. října / 28. října / 9.listopadu / 21. listopadu / 3. prosince / 15. prosince / 27. prosince

Jeleni budou využívat své vnitřní síly která jim bude v průběhu celého měsíce pomáhat zvládat těžké situace. Vaše síla se však začne vytrácet s tím, jak se bude měsíc chýlit ke konci a na konci měsíce vás strhne vlna deprese. Nevěšte však hlavu, vše zvládnete a další měsíc budete začínat opět s čistým štítem.

Jaguár

Data narození: 9. ledna / 21. ledna / 7. února / 19. února / 3. března / 15. března / 27.března / 8. dubna / 20. dubna / 2. května / 14. května / 26. května / 7. června / 19. června / 1. července / 13. července / 25. července / 6. srpna / 18. srpna / 30. srpna / 11. září / 23. září / 5. října / 17. října / 29. října / 10. listopadu / 22. listopadu / 4. prosince / 16. prosince / 28. prosince

Jaguáři budou tento měsíc bojovat jako tygři. Potkají je sice jistá protivenství osud, díky kterým se s nimi život doslova mazlit nebude. Tyto problémy budou souviset s prací a s problémy v ní. Vaše síla vůle však bude tak silná, že vše zvládnete hravě a již půlce měsíce nebudou po problémech ani památky.

Hůl

Data narození: 10. ledna / 22. ledna / 8. února / 20. února / 4. března / 16. března / 28. března / 9. dubna / 21. dubna / 3. května / 15. května / 27. května / 8. června / 20. června / 2. července / 14. července / 26. července / 7. srpna / 19. srpna / 31. srpna / 12. září / 24. září / 6. října / 18. října / 30. října / 11. listopadu / 23. listopadu / 5. prosince / 17. prosince / 29. prosince

Lidé narozeni jako hůl budou mít tento měsíc tendence vyhýbat se lidským kontaktům. Může to znít velmi negativně, ale samota občas prospěje každému. Nebuďte proto smutní a snažte si chvíli vyčistit hlavu. Postupem času si k lidem začnete opět hledat cestu.

Králík

Data narození: 11. ledna / 23. ledna / 9. února / 21. února / 5. března / 17. března / 29. března / 10. dubna / 22. dubna / 4. května / 16. května / 28. května / 9. června / 21. června / 15. července / 27. července / 8. srpna / 20. srpna / 1. září / 13. září / 25. září / 7. října / 19. října / 31. října / 12. listopadu / 24. listopadu / 6. prosince / 18. prosince / 30. prosince

Králici zažijí ve svém životě veliký zvrat, který bude překvapivě velmi pozitivního charakteru. Nebojte se se této velké změně a všeho, co se jí týká, poddat a využijte těchto darů, které vám život nabízí. Nevyužití těchto příležitostí by vás později mohlo mrzet. Myslete na to, až se budete rozhodovat.

Orel

Data narození: 12. ledna / 24. ledna / 10. února / 22. února / 6. března / 18. března / 11. dubna / 23. dubna / 5. května / 17. května / 29. května / 10. června / 22. června / 4. července / 16. července / 28. července / 9. srpna / 21. srpna / 2. září / 14. září / 26. září / 8. října / 20. října / 1. listopadu / 13. listopadu / 25. listopadu / 7. prosince / 19. prosince / 31. prosince

Orli roztáhnou tento měsíc svá křídla a konečně se odhodlají splnit si svá přání a sny. Vystoupíte ze své komfortní zóny a z tohoto měsíce se stane ten nejlepší měsíc ve vašem životě. Užijte si ho!

Zdroj článku:
  • Autorský text