TOP 10 nejběžnějších snů, které nás provází nocí
Foto: oOhyperblaster / shutterstock

TOP 10 nejběžnějších snů, které nás provází nocí

Sny jsou zcela běžnou součástí nočního života. Můžeme říci, že se jedná o komunikaci emocí a našeho vnitřního já s naším vědomím. Celé to probíhá ve formě někdy zcela nesmyslných vjemů, které ale odkazují na náš život a události v něm. Dnes se podíváme na TOP 10 snů, které se nám zdají.

Útěk před něčím

Zhruba 60 % studentů před zkouškovým hlásí sny o pronásledování. Pronásledovatelem může být neviděná věc, či osoba, ale také parní válec, automobil, pes, lev, ledoborec a jiné. Ve všech případech z pronásledovatele čiší všepohlcující hrůza a děs. Bytostný strach. Pro většinu lidí je také sen o pronásledování (nebo o pádu) tím nejranějším snem, který si pamatují. Jak je to u vás?

Symbolika pronásledování může být viděna v tom, že se nás snaží „něco dohnat“ a my před tím prcháme. Může to být způsobeno, a často to je způsobeno, obtížnou událostí v životě, která se blíží. Termín? Zkoušky? Svatba?

Pád

Pád ve snu patří mezi velmi běžné sny, které jsou popisovány jako důsledek ztráty kontroly ve vlastním životě. Pády jsou děsivé, ale zároveň důležité pro životní rozhodnutí. Vaše mysl na vás křičí. "Vezmi znovu otěže života do ruky, nadechni se a vykroč!"

Vnoření a pohlcení

Psychedelické sny o vnoření do obrazu, ponoření do podlahy, či pohlcení světlem, zemí, temnotou, mají své časté zastoupení mezi ostatními sny. Jejich důvod a vysvětlení jejich příchodu není jednoduché. Důležité je si uvědomit pocity, které máte při snění. Pokud při pohlcení a ponořování cítíte klid a radost, může se jednat o reakci na zamilovanost, či prožívající lásku. V případě strachu, či děsu, mohou mít tyto sny prapůvodce ve vaší nejistotě a v pocitu, že na vás celý svět padá, případně že se váš celý svět bortí.

Zdroj: Autor: anurakss

Létání

Létání bylo snem, kterému propadl Daidalos i jeho syn Ikaros. „Letíš až příliš blízko slunci Ikare“. Pohled z ptačí perspektivy na svět ve snech je projevem nezávislosti a svobody. Stejně jako u zmíněného antického příběhu, kdy se Ikaros zřítil, protože letěl příliš vysoko, i tento sen nabízí poučení. Možná létáte příliš vysokohttps://www.fajntip.cz/clanky/sen-o-letani-20210726-2492.html, možná riskujete pád.

Říká se, že kvalitní spánek udává také kvalitu dne.

Nahota

Sen, o kterém by se dalo říci, že je to to nejvíce provařené klišé ze všech. Stojíte před třídou svých studentů a všimnete si, že se začínají uchechtávat. Podíváte se proto dolů, na své nohy, a všimnete si, že jste zcela nazí. Sny o nahotě na veřejnosti, která není vámi ve snu iniciovaná a je pro vás ve snu tedy překvapením, často znamenají rozpaky, ponížení, či odhalení. Jsou ukazatelem pociťované zranitelnosti. Méně časté sny jsou ty, ve kterých se rozhodnete být nazí. Ty mohou zase odkazovat na to, že nemáte co skrývat.

Sex

A když už jsme se chvíli věnovali nahotě, zaměřme se také na sny o sexu. Ty bývají příjemné. Ale mohou způsobit trapné a nemilé situace, především tedy těm z vás, kteří mluvíte ze spaní. Pokud souložíte s konkrétní osobou, která je vám známá, mohlo by to znamenat, že tato osoba oplývá kvalitami, kterých si vážíte a které byste rádi implementovali do svého života. Často je ale vysvětlení jednodušší. Může jím být čistá touha po dané osobě.

Voda

Zamyslete se, jak moc je náš život propojený s vodou. Jsme v ní neseni před tím, než se narodíme. Jsme na ni závislí, je to surovina, bez které nemůžeme přežít. Některé nejkrásnější přírodní úkazy jsou spojené s vodou a zároveň používáme vodu k projevům emocí ve formě slz. Voda a lidský život jsou silně svázané. Proto byste se při snění o vodě měli zamyslet nad tím, k čemu máte reálnou emoční vazbu vy. Voda ve snech totiž znamená možný příliv emocí, nebo náraz hlubších pocitů k něčemu, co má pro vás význam.

Nalezení peněz

Peníze, či jiné cennosti, které naleznete ve snech, jsou přímým odkazem na vlastnosti, schopnosti a dovednosti, které byste chtěli mít, či znovu nabýt. Peníze totiž představují v životě hodnoty, ale běžné hodnocení člověka probíhá na základě jeho schopností. Nalezli jste ve snu na zemi peníze? Zamyslete se. Neztrácíte nějakou dovednost, či schopnost z důvodu jejího dlouhodobého zanedbávání?

Cesta

Sny o cestování by si zasloužily vlastní článek, a také ho dostanou. Je to kvůli tomu, že jednotlivých typů snů o cestách je velké množství. Cestujete pěšky, letadlem, vlakem, v přírodě, či ve městě? Jak vidíte, kategorií cestovatelských snů je velké množství. Všechny tyto sny mají ale jedno společné. Někam se přesouváme. Cestování může být předzvěstí, či následkem na reálně uskutečněný plán. Ale také může být pobídkou k dobrému promyšlení nějakých budoucích plánů. Sen o cestě domů má totiž jiný význam než sen o chůzi neznámou hornatou krajinou.

Smrt

Při snech, ve kterých zasáhne smrt, byste měli spíše sledovat své emoce a rozpoložení než samotný fakt úmrtí. Sen o smrti je děsivý právě kvůli tomu, že se snílek vzbudí s pocitem, že jeho život zasáhne úmrtí, nebo nemoc. Smrt znamená konec, nemusí ale zásadně znamenat konec života. Pojednává o konci cesty, o konci nějaké osobní etapy, do které jste došli. A představte si, na konci každé cesty se otevírá brána pro cestu další. Na konci každého životního plánu je možnost započít plán nový. Smrt ve snech totiž znamená nový začátek. A pokud chcete zjistit, ve kterém aspektu vašeho života, zamyslete se. Sny jsou přeci jen prostředníkem a médiem vašeho podvědomí a vědomí.

Říká se, že kvalitní spánek udává také kvalitu dne. Doufám, že nejste sužováni nočními běsy a neschopností usnout. Pokud máte špatné sny, postavte se čelem k životu a zeptejte se sami sebe na jednoduchou otázku – Proč se mi tyto sny zdají? A pokud nemůžete usnout, vyhoďte hodinu před ulehnutím do postele kofein a nikotin. Pořádně se najezte, ať převedete krev z mozku do jater a užijte si poklidnou noc.

 
Autor: Jan Bratt
Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy