Význam a symbolika stromů ve snech
Foto: Smileus / Shutterstock

Význam a symbolika stromů ve snech

Stromy ve snech ukazují na stabilitu a dějovou linku našeho života. Provází nás seberozvojem s návazností na naše rodové linie. Zdravé krásně rostlé stromy značí osobní růst a vytrvalost, nemocné a padlé stromy zase znamenají ztrátu rovnováhy či opuštění některých zvyků.

Ležíte ve snu pod stoletým dubem a cítíte, jak vás kořeny stromu objímají, kmen nad vámi bdí a větve s listy na vás shlíží a šeptají vám nové zprávy. Sny o stromech nám mohou prozradit hodně o naší minulosti (kořeny), přítomnosti (kmen) a budoucnosti (větve a listy). 

V křesťanství je strom považován za symbol života.

Která část stromu hrála ve snu největší roli? 

Spojení mezi stromy a lidskou spiritualitou se prolíná všemi kulturami. V křesťanství je strom považován za symbol života. Muslimové vzhlížejí k lotosovému stromu a buddhisté uctívají fíkovník, pod kterým Buddha došel k osvícení. Podívejte se, co jednotlivé druhy ve snu symbolizují.

Zdroj: Autor: Thusitha Jayasundara

Bříza

Tato stříbřitě bílá kráska s drobnými šustivými lístky ztělesňuje mládí, svěžest, krásu a ženskou energii. Energie břízy nám pomáhá přijímat skutečné pocity, naslouchat vlastnímu nitru a být ve spojení se sebou. Jste-li ve snu v přítomnosti břízy, možná vám chce vzkázat, abyste se více věnovali sami sobě a příjimali se takoví jací skutečně jste. 

Buk

Statný strom s hladkou olovnatě šedavou kůrou se dožívá až 400 let. Plodit trojhranné hnědé bukvice začíná teprve po 50 roku života. Už podle keltské mytologie buk ukrývá všechnu moudrost světa. Pomáhá nám vracet se do svého středu a život vidět s patřičným odstupem. Zdá-li se nám o buku, můžeme cítit bezpečí, přijetí a pocit důvěry. 

Dub

V řadě kultur je dub považován za posvátný strom. Jeho mohutnost a dlouhověkost probouzí v lidech respekt a úctu. Poskytuje nám životní energii, oporu a rozhodnou sílu. Pod jeho větvemi od pradávna odpočívali naši předkové a dubové háje poskytovaly útočiště před římskými dobyvateli. Co na vás z jeho energie promlouvá ve vašem snu?

Jasan

Jasan se dorůstá výšky až čtyřiceti metrů a řadí se k našim nejvyšším stromům. Jeho energie posiluje rozhodnost a sílu vůle. Umožňuje nám vystoupit z davu a jít svou vlastní cestou. Staří Germáni tento strom považovali za nadpřirozený a vyráběli si z něj luky, šípy a oštěpy. Ve snech nás může vést k vlastnímu pevnému cíli, ctižádosti a vnitřní síle.

Hloh

Hloh oplývá něžností, ale také divokou silou. Je jeden z největších léčitelů našeho srdce, jak na fyzické, tak na psychické úrovni. Vzbuzuje smyslnost a je spojován s plodností a znovuzrozením. Jeho něžné bílé květy rozkvétají v období keltského svátku Beltaine - vítání jara. Hloh ve snu může naznačovat naši křehkost, zároveň však nespoutanost a počátek nové cesty.

Vrba

Pro svou schopnost přežít a uchytit se téměř kdekoliv, je motiv vrby ve snu pokládán za dobré znamení. Najdeme však i negativní aspekty jako jsou smutek, loučení a ztracená láska. Vrba je moudrá a pokorná, přijme všechnu zlobu světa, má vynikající schopnost proniknout až na dno lidské duše. Pomáhá všude tam, kde je potřeba. 

Jehličnany

Stálezelené stromy symbolizují neporazitelnou životní sílu, naději a vytrvalost. Vyjadřují víru v nesmrtelnost. Nemůže sen o jehličnatých stromech odrážet vaší hlubokou víru v nekonečný koloběh života?

Ovocné stromy

Stromy, které nám poskytují sladké či kyselé plody znamenají hojnost, plodnost a vášnivou lásku. Jabloň rozvíjí dlouhotrvající vnitřní mládí, hrušeň podporuje plodnost, švestka posiluje partnerské vztahy a třešeň odstraňuje sexuální bloky. 

 
Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy