Sny o zesnulých: Jak interpretovat noční setkání s těmi, kteří již nejsou mezi námi

Sny o zesnulých: Jak interpretovat noční setkání s těmi, kteří již nejsou mezi námi
Sen o člověku, který již nežije, se může vztahovat k nepřekonaným komplexům, nevyřešeným závazkům či našim vlastním nedostatkům.

Přestože sny o zesnulých často působí tajuplně, nehledejte za nimi nic mystického. Zatímco v minulých staletích lidé věřili, že k nám člověk, který již nežije, může ve spánku promlouvat, díky nejmodernějším poznatkům ohledně lidské psychiky víme, že skutečnost je o poznání přízemnější. Přesto byste neměli zprávu, kterou se vám takový sen snaží sdělit, ignorovat.

Zádušní modlitba

Sny o člověku se svým výkladem liší na základě vztahů, které jsme k zesnulému měli. Pokud naše vazba byla nějakým způsobem porušena, může se nám osoba ve snu zjevovat jako nenaplnění určitého závazku a rektifikace. Pokuste se zjistit, o co konkrétně se jedná pomocí vodítek, které vám sen nabízí. Emocionálně náročnou, ale spolehlivou technikou je vést v duchu dialog se zesnulým či mu napsat dopis. Pokud ve vašem srdci stále visí křivda, odpusťte mu. Pokud jste byli viníkem naopak vy samotní, pokuste se odpustit sami sobě a najděte způsob, jak pomoci těm, kteří byli člověku, který již nežije, drazí a které měl rád.

Nepřekonané komplexy

Snář nabízí alternativní výklad snu, dle něhož se může zpráva snu vztahovat nikoliv k osobě zesnulého jako takové, ale k období, v němž jste s tímto člověkem interagovali a prožili nějaké trauma, které následně vedlo k vytvoření maladaptivního komplexu. V případě rodiče to může být například období dětství. Komplexy jsou neoptimalizované shluky postojů a strategií, které nám pomáhají se v budoucnosti proti podobné bolesti bránit. Pokud nám ublížil někdo blízký, může vzniknout komplex kolem intimity, důsledkem nějž si budeme lidi držet od sebe a budeme preferovat pouze povrchové vztahy. Pokud máte podezření, že by pro vás sen mohl mít právě tento význam, buďte během identifikace komplexu opatrní.

Kritizovat ostatní je jednoduché, ale dokázat objektivně nahlédnout sám na sebe je jednou z nejtěžších, seč nejdůležitějších věcí, o něž se může člověk pokusit.

Zdroj článku:
  • Autorský text