Jak si lze interpretovat sny o lidech, kteří už zemřeli a vrací se k vám ve snech

Jak si lze interpretovat sny o lidech, kteří už zemřeli a vrací se k vám ve snech
Snít o mrtvých lidech dříve nebo později potká každého. Tyto sny, ve kterých se objevují zesnulí lidé, vám pomáhají si uvědomit realitu pomíjivosti života a lépe překonat trauma ze ztráty známého či blízkého člověka.

V některých případech tyto sny pocházejí z citů k zesnulé osobě, jindy mohou odrážet pocity viny, hněvu nebo pocit prázdnoty a opuštěnosti. Mohou také vyjádřit vaše obavy ze smrti obecně.

Snění o zesnulých blízkých  sny ve vztahu ke smutku

Když milovaný člověk zemře, je normální, že se v určitém okamžiku objeví ve vašich snech. Prvních pár dní po ztrátě člověka jsou tyto sny spíše vzácností, protože mysl je zablokovaná truchlením. Po nějaké době, kdy už ztrátu blízkého zpracujete a přijmete ji, se vám začnou blízcí ve snu občas vracet.

Sny mohou být i vítanou útěchou

Obvykle jsou lidé rádi, když sní o svých blízkých, protože to je jediný způsob, který umožňuje vidět člověka, jako by byl stále na živu a někdy s ním dokonce i komunikovat nebo ho obejmout.

Vzhled zesnulého je většinou ve snu velice přívětivý, vidíte ho v plné síle a zdraví, dobře oblečeného a velice často mladšího, než ve svém posledním období byl. Někdy je vidět jen horní část těla, jindy postava pluje vzduchem a také je často otočená zády nebo dost daleko, že vidíte jen obrys, ale přesně víte, kdo to je. Někdy může taková postava ve snu být vedle vás a jevit se jako průhledná.

Zdroj: Lea Diszammal / Shutterstock

Úzkostné sny, noční můry

Ale může se také stát, že sen je znepokojivý, vyvolává úzkost a strach nebo je skutečnou noční můrou. Často si lidé takové sny vykládají jako varování, ale vysvětlení je mnohem jednodušší. Ztrátu jste ještě nezpracovali a pořád někde hluboko ve vás je pocit viny, často neoprávněný. Máte pocit, že se vám to děje proto, že zůstalo něco nevyřešené a blízká osoba „z druhého břehu“ se dožaduje jasného objasnění dané situace. A to je ten správný okamžik, kdy si tuto konkrétní věc musíte především vyjasnit sami pro svůj klid.

Neočekávaná ztráta milované osoby (předčasná smrt, traumatická smrt atd.) může snadno vyvolat úzkostné sny a trauma smrti vyžaduje čas, aby bylo přijato a překonáno. Sny vám mohou pomoci přijmout ztrátu jako fakt a truchlit.

Snění o mrtvých, kteří zemřeli už dávno

Někdy se vám může zdát o zesnulých, kteří zemřeli již dávno, nebo o lidech, kteří s vámi neměli blízký vztah (známí, vzdálení příbuzní atd.) Pokud v tomto období často sníte o mrtvých lidech, možná je to proto, že se stalo něco, co vás přimělo více přemýšlet o smrti.

Jak podpořit snění o zesnulém člověku

Někteří sní o svých mrtvých velmi často, jiní naopak zřídka nebo možná nikdy. A litují toho, protože mají silnou touhu o nich snít a potřebu přijmout tuto malou útěchu. V těchto případech se můžete před spaním pokusit vyvolat příjemné vzpomínky na dotyčnou osobu, umístit si do své blízkosti fotografii, která vám opakovaně bude ztraceného člověka připomínat.

Sny jako komunikace s posmrtným životem

Někdy je snílek přesvědčen, že sny, ve kterých se mu zesnulý zjevuje, jsou nadpřirozené povahy, protože k němu mrtví mluví prostřednictvím snů. Věří, že sny jsou prostředky, které si zesnulý zvolil, aby s ním komunikoval z dálky. Víra v možnost komunikovat se zesnulým během snů je velmi starobylá a rozšířená mezi mnoha národy a kulturami. Ve snu jsou podle některých duchovních teorií vytvořeny příznivé podmínky pro setkání mezi duší živého člověka a duší zesnulého člověka, protože ve snu se ztrácí spojení s naším fyzickým tělem a naše duše je svobodnější a vnímavější. I když v tuto možnost nevěříte, neodporujte těm, kteří si myslí, že ve snu komunikují se svým zesnulým blízkým, protože tato víra je může utěšit a pomoci jim lépe překonat smutek.

Zdroj: Sun Ok / Shutterstock

Snění o svém vlastním duchovním průvodci

Někteří lidé tvrdí, že během svých snů komunikovali s duchovním průvodcem. Je to obvykle někdo zesnulý z rodiny, na koho si vlastně moc nepamatují, často ho nikdy neviděli, protože zemřel dříve, než se narodili. Tento prapředek se zjevuje v jejich snech, aby jim dal rady a důležité zprávy pro jejich duchovní růst. Je těžké tomu věřit, pokud to sami neprožijete. Ale nemusíte všemu rozumět.

Snění o neznámých úmrtích

Snít o mrtvých, které neznáte, je vzácnější, ale stát se to může. Ve snu můžete vidět lidi, které neznáte, ale přesto víte, že jsou mrtví. Možná něco potřebují, ale není to vždy snadné pochopit. Pokud jste těmto teoriím naklonění, potom se vám bude hodit jednoduché vysvětlení podle spiritisticko-mediálních teorií. Někdy mohou duše zemřelých potřebovat pomoc a vyhledat obzvláště vnímavou a citlivou osobu, aby předávala zprávy nebo dostávala indikace. 

 

Zdroj: