Snář moderního člověka: Co odhalují sny o těhotenství u mužů a žen?

Snář moderního člověka: Co odhalují sny o těhotenství u mužů a žen?
Sen o těhotenství může zosobňovat touhu po založení rodiny, vstoupením do další fáze našeho vztahu či vyjadřovat zrození něčeho nového a probíhající optimalizaci vztahu se svým niterním self a vnitřním dítětem.

Těhotenství představuje archetypální ženský symbol, který můžeme pozorovat jak ve snech žen, tak překvapivě i mužů. Co tyto výjevy znamenají?

Varianta č. 1 – Sen o těhotenství u žen

Pokud se sen o těhotenství vyskytne u žen, daleko častěji nabývá výklad snů charakter touhy založení rodiny. Dítě představuje finální zakotvovací stádium ve vztahu a jako takové je největším společným závazkem, kterého může pár dosáhnout. Sen o těhotenství nemusí zosobňovat pouze touhu o pořízení dítěte, ale i naše přání, aby vztah přetrval a dále se rozvíjel.

Jako takový podobný sen demonstruje naši touhu ve vztahu setrvat a ukazuje nám, jak nám na něm záleží. Pokud je zabarven negativními emocemi v podobě noční můry, má opačný výklad.

Varianta č. 2 – Sen o těhotenství u mužů

Zdá-li se mužům o tom, že je těhotná jejich partnerka, je výklad snu totožný s předcházející variantou. Pokud jsou však ve snu oni sami tím, kdo otěhotní, nabízí nám sen o poznání odlišný výklad. Těhotenství je archetypálním symbolem pro ženství a roli ženy-rodičky či matky.

Sen o těhotenství muže se tak vztahuje jak k jeho vlastní matce a vztahům s ní (může se vyskytnout například při prohloubení vztahu s matkou a vcítěním se do ní), tak bližší kontakt s vnitřní ženou. Stejně jako v psychice každé ženy dlí její vnitřní muž, tak v mužské psychice nalezneme ekvivalent v podobě animy.

Přítomnost animy je univerzální a nemusíte se tak obávat, že by sen o ní vyjadřoval latentní pravdu o vaší pohlavní identitě či orientaci, ba naopak. Rozvojem své vnitřní ženy se učíme být lepším manželem či partnerem.

Varianta č. 3 – Vnitřní dítě a bytostné self

Třetí možnost výkladu je univerzální pro obě pohlaví a na sen nahlíží z hlubší perspektivy. Jungianský snář a analytická psychologie nás učí, že život každého člověka lze rozdělit do dvou obecných částí či stádií.

Zatímco v prvním životním stádiu člověk rozvíjí své ego formou navazování romantických či přátelských vztahů a prostřednictvím kariérního rozvoje, druhá polovina života je věnována rozvoji bytostného self. Naše self představuje vnitřní identitu oproštěnou od návyků, které jsme převzali během života a do kontaktu se s ním dostáváme seberozvojem, spiritualitou a obecným obrácením se do vnitřního světa.

Do druhé životní fáze se dostáváme ve středním věku a „krize středního věku“ je charakteristickou hodnotovou reorientací a navrácením se ke zdroji. Sen o těhotenství může naznačovat přechod z „ego-fáze“ do „self-fáze“.

Zdroj článku:
  • Autorský text