Sen o smrti dítěte

Sen o smrti dítěte
Archetyp vnitřního dítěte vyjadřuje náš potenciál, ideály, mládí a přísliby budoucnosti. Sen o smrti dítěte naznačuje ohrožení, či ztrátu těchto věcí.

Dětství je nejzásadnějším obdobím našeho života. Postoje a návyky, které si v něm vytváří jsou půdou pro to, jakým směrem se náš vývoj bude ubírat v budoucnosti.

Zlaté dítě uvnitř nás

Archetyp vnitřního dítěte vyjadřuje náš potenciál, ideály, mládí a přísliby budoucnosti. Sen o smrti dítěte naznačuje ohrožení, či ztrátu těchto věcí. Tato ztráta nemusí být však nutně negativního charakteru. Pokud lze dítě něčím vystihnout nejlépe je to potenciál – potenciál pro budoucnost, pro změnu, pro rozkvět.

Syndrom Petera Pana je napříč soudobou společností silně na vzestupu. Statisíce mladých lidí odkládají povinnosti a volbu cesty. Tím, že jsou v současnosti ničím si zanechávají potenciál stát se čímkoliv.

Kronos

Čas však na nikoho nečeká a pokud si cestu nezvolíme sami bude nám dříve nebo později vybrána sama. Jen málokdo si v první třídě přeje stát se prodavačkou a klučičí sny o popelářství skutečně nejsou kariérní motivací, které by se někdo z nás držel až do dospělosti.

Ekonomika společnosti závisí na lidech, kteří nikdy tuto volbu neučiní a jsou odsouzeni podobné práce vykonávat.

Samozřejmě to neznamená, že každá prodavačka je osoba se syndromem Petera Pana a důvody, proč musí danou práci vykonávat jsou vždy individuálního charakteru a často můžeme za nepříznivou situaci některých lidí vinit společnost, a ne je samotné. Přesto je důležité projít procesem zabití svého vnitřního dítěte a vzdání se obětování přítomnosti pro budování budoucnosti, se kterou budeme spokojení.

Sen o smrti dítěte nás může upozorňovat, že jsme s tímto procesem začali, či bychom s ním začít měli, než nám dojde čas a kdysi nedefinovaná cesta bude archony osudu vytesána do kamene.

Zdroj:

  • autorský text