Ještěrka ve snech: Co znamená setkání s tímto prastarým symbolem?

Ještěrka ve snech: Co znamená setkání s tímto prastarým symbolem?
Ještěrka ve snu symbolizuje chaos, entropii a nepředvídatelnost života. Ne nadarmo je herpetophobia neboli strach z ještěrů jednou z nejčastějších fobií. Evoluční psychologie nás učí, že jako predátoři našich předků jsou ještěři snadným terčem pro neurózy, které je následně přetvářejí ve zdroj strachu.

Ještěr a chaos

Ouroboros, ještěr, který požírá svůj vlastní ocas, byl pro Junga jedním z nejzajímavějších symbolů, které nám může lidská historie nabídnout. Byl přítomný již ve Starověkém Egyptě, používán alchymisty a později i gnostiky.

Ouroboros symbolizuje nejen nekonečno či vztah řádu a chaosu, ale skrz individuální psychiku i proces zrození a umírání, kdy jedinec během života opakovaně zabíjí své aktuální já, čímž dává zrod svému novému já.

Každý z nás v životě někdy narazil. Nakonec vždy zjistíme, že naše zaběhlé kognitivně-behaviorální strategie jsou neefektivní a musí být upraveny, abychom se byli v budoucnosti schopni adekvátněji přizpůsobit a reagovat na chaos.

Stín

Ještěrka může být i vyjádřením našeho Stínu, pomyslné akumulace všech našich negativních osobnostních charakteristik (nemusí být nutně záporné, pouze jsou v rozporu s těmi, na jejichž základě jednáme a chceme jednat) a predispozic. V takovém případě je klíčové je rozpoznat, přijmout je a tím se vyvarujeme jejich projekce do lidí v našem okolí.

Zdroj článku:
  • Autorský text