Jelen jako strážce lesa a našeho podvědomí: co znamená, když se objeví ve snu?

Jelen jako strážce lesa a našeho podvědomí: co znamená, když se objeví ve snu?
Jelen nejčastěji ve snu symbolizuje naši vnitřní ženskost, ale může být spjat také s ideály a moudrostí, kterou znovu získáme, pokud se nám podaří překonat naše vnitřní komplexy.

Jako „duch lesa“ je jelen často uctíván v primitivních společnostech, kde je vyzdvižen jeho vznešený aspekt jako ochránce přírody, archetypálně spjaté s animou a ženskostí.

Anima

Anima představuje vnitřní ženský princip, primordiálně spjatý s krásou, empatií, emoční inteligencí, kreativitou, přírodou a chaosem. Anima je poté obsažena jak v ženské, tak mužské psychice. Zatímco žena její integrací blíže kultivuje svoji ženskost a dostává se do bližšího kontaktu s moudrostí, kterou anima nabízí, mužům může její zvnitřnění pomoci prostřednictvím vcítění se blíže porozumět opačnému pohlaví, optimalizovat způsob hledání si partnerky a dostat se do bližšího kontaktu s emocemi, proti kterým se mužský aspekt přirozeně staví skrz racio.

Máří Magdalénská a Julie Kapuletová

Poměrně častým případem v rámci mužské psychiky je to, že když opomíjíme svoji ženskost dojde k jejímu rozštěpení. Rozpolcená anima se následně projevuje i rozpolceným náhledem na opačné pohlaví.

V rámci vztahové dynamiky je takový muž předurčen k nevěře či silně disfunkčnímu vztahu plném žárlivosti, neboť není schopen ženu vnímat celistvě.

Krása, moudrost a kreativita je pro něj odloučena od vášně a erotiky a důsledkem toho je schopen ženy vnímat buďto jako „běhny“ sloužící pro satisfakci jeho sexuálních potřeb nebo jako objekt romantického zájmu a obdivu. Důsledkem toho muž často desexualizuje svoji partnerku, kterou sice miluje, ale není ji schopen vnímat i v její sexualitě. Zdrojem satisfakce se pak stávají milenky či v současnosti daleko častěji pornografie, která velmi zdárně odděluje sex od lásky.

Pokud na sobě či svém blízkém pozorujete podobné rozpolcení je důležité zaměřit se nikoliv na vztah vůči ženám jako takový, ale na vztah vůči vnitřní ženě, který se projevuje následně jako maladaptivní chování.

Zdroj článku:
  • Autorský text