Nedokončené kapitoly a sny o ex: Co znamená, když se nám zdá o bývalém partnerovi?

Nedokončené kapitoly a sny o ex: Co znamená, když se nám zdá o bývalém partnerovi?
Sny o předešlých partnerech mohou značit neuzavřenou kapitolu, vypovídat o našich současných vztazích či odkrývat nepříjemné pravdy o nás samotných.

Pokud se vám zdá o vašem či vaší ex, nemusíte se obávat, že by to nutně znamenalo touhu se do vztahu vrátit. Sny jsou nezměrně komplexní doménou s bohatou interpretační škálou a pravý význam, který skrývá sen o ex, vás dost možná překvapí.

Varianta č. 1 – Vztažný rámec pro současný vztah

Pokud se aktuálně nacházíte v partnerském vztahu, může být sen o ex pouze nástrojem, který nevědomí utilizuje pro snazší demonstraci vaší aktuální situace. Lidé jsou překvapivě repetitivním a předvídatelným druhem. Jak naznačil Seligman svým konceptem „naučené bezmocnosti“, máme často tendenci nevědomě vyhledávat to, na co jsme zvyklí nehledě na tom, zda je to pro nás tou nejlepší dostupnou možností. Zaměřte se na detaily snu – byl idylický, či plný konfliktu? A pokud ano, čeho se tento konflikt týkal? Předchozí vztahy jsou pro nás zdrojem cenných zkušeností, ze kterých se můžeme poučit.

Varianta č. 2 – Vidět sebe v očích druhých

Psychologové, kteří se zabývají lidským nevědomím, již dávno popsali teorii projekce, která předpokládá nejen to, že máme tendenci projektovat své vlastní nedostatky na druhé, ale že nás na lidech v našem okolí mohou iritovat věci, které děláme my sami. Sen o ex může vyjadřovat střetnutí se s těmito nedostatky a být inspirací pro to se z nich poučit. Krom toho může být i setkáním se s opačným pohlavním principem (anima, animus) a naznačovat vztah k naší vlastní vnitřní ženě či vnitřnímu muži. Tento vztah se následně projevuje tím, jak nahlížíme na osoby opačného pohlaví a jak s nimi poté jednáme.

Varianta č. 3 – Nedokončená kapitola

V neposlední řadě je možné, že sen o ex je skutečně vyjádřením našich nevědomých myšlenek točících se kolem předešlého partnera či partnerky. Ať už vztah byl ukončen bouřlivě, či mírumilovně, je možné, že v nás setrvává jako určitá nedokončená kapitola, které se nedostalo katarze, kterou potřebuje. Pokud jste s ex ukončili vztah bouřlivě, sen vás nabádá k udobření. Byl-li rozchod naopak klidný, je možné, že k protějšku stále chováte potlačené emoce.

Zdroj článku:
  • Autorský text