Sen o domě: Odhalení tajemství lidského nevědomí

Sen o domě: Odhalení tajemství lidského nevědomí
Dům symbolizuje ve snu naše vlastní nevědomí. Sestupováním do nižších pater se propadáme hlouběji do vlastní mysli a objevujeme v ní věci, který by možná měly zůstat skryty.

Carl Gustav Jung ve své knize „Člověk a jeho symboly“ popisuje sen o domě, který se mu zdál, když důsledkem svého bádání procházel hodnotovou krizí. Zatímco přízemí tohoto domu symbolizovalo jeho vědecké uvažování, když začal sestupovat níže, objevil sklepení plné křížů a ikon svatých a ještě níže prapočátky příběhu člověka jako takového.

Varianta č. 1 – Kolektivní nevědomí

V úvodu jsme popsali formu, kterou měl Jungův sen o domě. V takovém případě prozkoumáváme nikoliv individuální nevědomí, ale kolektivní či společenské nevědomí. Kolektivní nevědomí vzniklo akumulací psychických zážitků a kognitivních obsahů všech lidí, kteří kdy žili, a dokonce i nižších živočišných organismů, ze kterých se lidé vyvinuli.

Sen o domě poté představuje jednotlivé úrovně kolektivního nevědomí, ve kterých se pohybujeme a prozkoumáváme je. Jung takto například z přízemí, které symbolizovalo humanistický a racionálně podložený způsob chápání a kategorizace světa sestoupil do základů Západní společnosti ve formě Judeo-křesťanské tradice. Pokud se vám sen o domě zdá v podobné formě, pokuste se zjistit, co se můžete od předcházejících generací naučit.

Varianta č. 2 – Individuální nevědomí

Dům symbolizuje ve snu naše vlastní nevědomí. Sestupováním do nižších pater se propadáme hlouběji do vlastní mysli a objevujeme v ní věci, které by možná měly zůstat skryty. V této variantě prozkoumáváme vlastní nevědomí.

Dům si zachovává symboliku psychického nevědomého prostoru, ale bude nabývat individuálních symbolů – dům, ve kterém jsme vyrůstali či který aktuálně obýváme. V domě můžeme objevit například knihovnu, která alegoricky vyjadřuje moudrost skrytou v našem vlastním nitru, či místnosti posedlé různými duchy a démony.

Časté je také plnění roztodivných úkolů ve specifických místnostech, což odráží naši vlastní cestu životem, proces integrace archetypů a rozvoje osobnosti.

Zdroj článku:
  • Autorský text