Kdo byl Carl Gustav Jung?

Kdo byl Carl Gustav Jung?
Známý lékař a psychoterapeut se narodil 26. července roku 1875 ve švýcarském Kesswilu. Jungovo dětství bylo silně poznamenáno zaměstnáním jeho otce, který v městečku zastával funkci protestantského faráře.

Kdo byl Carl Gustav Jung?

Známý lékař a psychoterapeut se narodil 26. července roku 1875 ve švýcarském Kesswilu. Jungovo dětství bylo silně poznamenáno zaměstnáním jeho otce, který v městečku zastával funkci protestantského faráře. Vzhledem k tomu, že Jung citlivě vnímal otcovi pochybnosti spjaté s vírou, oddával se sám tzv. „osobní imaginaci“, při které se sám pokoušel navázat kontakt s Bohem, a utvrdit se tak v jeho existenci. Ačkoliv ho víra provázela celý život, rozhodl se na místo teologie studovat lékařství.

Zdroj: Autor: rook76 / Shutterstock

Po dokončení studií se zaměřil na obor psychiatrie na basilejské univerzitě, odkud zanedlouho přesídlil do Curychu, kde se v roce 1900 stal oblíbeným lékařem. Potkal zde také svou osudovou  ženu, Emmu Rauschenbachovou, se kterou vychoval pět dětí, jednoho syna a čtyři dcery.

O sedm let později nastal v Jungově životě zlomový převrat. Seznámil se totiž s uznávaným česko-rakouským lékařem, Sigmundem Freudem, se kterým navázal úzkou spolupráci, trvající do roku1912. Nešlo však o pouhé předávání zkušeností ze strany ostřílenějšího Freuda. Mezi muži vzniklo silné přátelství, postavené na důvěře a vzájemné toleranci. Dlouhé hodiny trávili debatami o výzkumech v oblasti hysterie, od níž se zakrátko dostali i k tématu psycho analýzy, za jejíhož zakladatele je považován právě Freud. Jung však toužil pracovat i na svém vlastním projektu, zabývající se lidskou duší a emocemi. V jeho studii Symboly proměny se poprvé setkáváme se slovem „nevědomí“, které má za cíl pojmenovat skryté prožitky lidské duše. Ačkoliv Jung svého učitele obdivoval, ve své studii „nahlas“ odmítl Freudův přílišný důraz na sexualitu, která zcela ovlivňuje naši mysl. Vzhledem k tomu, že Freud odmítal přijmout jakýkoli jiný názor než svůj vlastní, cesty obou myslitelů se po pěti letech spolupráce rozešli.

Ačkoliv Jung svého učitele obdivoval, ve své studii „nahlas“ odmítl Freudův přílišný důraz na sexualitu, která zcela ovlivňuje naši mysl.

Carl Gustav Jung se až do své smrti v roce 1961 zabýval nevědomím a lidským vnímáním.

Zdroj: