Sen o čertovi jako průzkum našeho vnitřního světa: Co nám mohou říci o našich potlačovaných emocích, strachu a nevyřešených konfliktech

Sen o čertovi jako průzkum našeho vnitřního světa: Co nám mohou říci o našich potlačovaných emocích, strachu a nevyřešených konfliktech
Čert ve snu symbolizuje Stín – Jungův koncept jakési démonické energie a reverzního self, které dlí v každém z nás.

Čert jako mytologická postava vycházející z křesťanské tradice prošel vývojem, během nějž se z původně hrozivé postavy stal spíše neškodný kejklíř, jak je vidno v novodobých českých pohádkách. Je jeho význam ve snech moderní či archaický?

Varianta č. 1 – Do pekla

Pokud se nám zdá sen o čertech, ve kterém jsme staženi do pekla, pravděpodobně se jedná o demonstraci krize, která nám hrozí či kterou právě procházíme. Symbolicky jsme vrženi do chaosu a bolesti, z níž nevidíme cestu ven. Čerti poté ve snu zastávají buďto roli našich vlastních sebedestruktivních tendencí, které danou osobní katastrofu způsobily, či externí problémy, a to ať už ze strany druhých, kteří nám ublížili, či nepříznivých životních změn, jako je ztráta zaměstnání a jiné trable.

Pokud se již v krizi nacházíte, nebojte se obrátit na své blízké či krizového interventa, který vám pomůže vaši situaci zorganizovat a znovu získat pocit bezpečí a pevné půdy pod nohama. Je-li váš život stabilní, zjistěte, co by ho mohlo destabilizovat. Mohou to být zlozvyky, kterým jste začali znovu holdovat, či riskantní myšlenka, která může v případě realizace váš život značně poškodit.

Varianta č. 2 – Stín

Čert ve snu symbolizuje Stín – Jungův koncept jakési démonické energie a reverzního self, které dlí v každém z nás. Alternativně může čert jako „démon“ symbolizovat váš Stín. Stín je koncept, kterému se Jungův snář věnuje do velkých detailů a můžeme ho chápat jako pomyslný destilát všech našich negativních tendencí a vlastností, které si nepřipouštíme, potlačujeme a následkem toho projektujeme na ostatní. Je důležité přitom zmínit to, že tyto tendence nemusí být plně realizované a mohou zůstávat pouze v latentním stádiu. Pro jejich identifikaci se zaměřte na detaily ve snu. Jak se čerti chovali? Co dělali?

Pokuste se pomocí introspekce identifikovat aspekty svého Stínu a následně iniciujte jeho integraci.

Zdroj článku:
  • Autorský text