5 tajemství výchovy šťastného dítěte: Hlavně přestaňte tlačit na pilu

5 tajemství výchovy šťastného dítěte: Hlavně přestaňte tlačit na pilu
Chcete vychovat šťastné dítě? Na následujících řádcích vám prozradíme, jak přirozenou formou zvýšit sebevědomí vašeho dítěte, čímž posílíte jeho radost, spokojenost i sebeúctu.

Co dělá dítě šťastným?

Jako rodič si nepřejeme nic jiného, než aby naše dítě bylo co nejvíce šťastné. Jeho spokojenost i vnitřní pohodu máte do jisté míry ve svých rukou. Co ale dělá šťastné dítě skutečně šťastným? Vyhovět každému jeho rozmaru a dopřát mu vše, oč si řekne? Nebo jeho štěstí tkví v naší trpělivosti vůči němu, ve stabilním rodinném zázemí a v podporování zájmů, které si samo zvolí?

Odborníci se domnívají, že štěstí dítěte ovlivňuje celá řada proměnných. Vnější podněty, jako je hrozba trestu či možnost odměny, mohou dítě učinit šťastným nebo naopak smutným. Uznání jeho činů může vést k vnitřnímu klidu a spokojenosti, získání pevného přátelství k potěšení a radosti. Neexistuje ale pouhý jeden podnět, díky kterému by vaše dítě bylo zaručeně šťastné. Přesto existují dovednosti, které své dítě můžete naučit, aby bylo schopno radost vědomě prožívat.

Patří mezi ně:

  • Objektivní řešení problémů – Řešení problémů ve škole, ve sportovním týmu, v kolektivu přátel.

  • Autonomie a samostatnost – Kontrola a jistota nad vlastním rozhodováním. Naučit se věřit sám v sebe.

  • Empatie – Umět se vžít do situace druhých. Mít pochopení pro odlišnosti.

  • Regulace emocí a kontrola impulzů – Naučit se všímavosti v každodenním životě. Uvědomovat si vlastní pocity.

Existují dovednosti, které své dítě můžete naučit aby se mohlo vědomě radovat
Existují dovednosti, které své dítě můžete naučit, aby se mohlo vědomě radovat | Zdroj: fizkes / Shutterstock

Jak vychovat šťastné dítě?

I přesto, že děti potřebují cítit naši podporu a lásku, existují i další způsoby, jak jim pomoci dosáhnout štěstí a duševního zdraví. Podívejme se na pět způsobů, jak naučit dítě radovat se ze života:

Podpora v jakékoliv situaci

Rodiče by se měli naplno zapojovat do života svých ratolestí – hovořit s nimi o jejich strastech i radostech, pravidelně komunikovat o dění ve škole i pomáhat řešit stresové situace. Tím, že si o těžkostech promluvíte, naučíte dítě umět lépe vstřebat negativní emoce a vytyčit si hranice pro další náročné situace. Dítě bude snadněji zvládat problémy, které mu v budoucnu vstoupí do cesty života.

Šťastný rodič = šťastné dítě

Aktivity, které vám samotným přinášejí štěstí a radost, od péče o sebe sama až po meditaci, četbu knih a aktivní pohyb, vaše dítko motivují vyzkoušet si je také. Rodiče by proto měli dbát nejen na své zdraví, ale také na dostatečný a kvalitní spánek či na pravidelný přísun pohybu a vyváženou stravu. Začněte u sebe, emocionální pohoda se pak přenese i na vašeho potomka.

Vyjadřujte vděčnost

Rodiče mohou svým dětem pomoci cítit se komfortně, sebevědomě a šťastně tak, že jim vyjádří vděčnost. Dle výzkumů pozitivní psychologie je vděčnost silně a konzistentně propojena se štěstím. Vděčnost napomůže dítěti pocítit více pozitivních emocí, vychutnat si plnými doušky prožité zážitky, zlepšit své zdraví i lépe zvládat nepřízně osudu. Rovněž dítě, kterému bude vděčnost projevena, bude schopno v dospělosti vybudovat stabilní partnerský vztah.

Přestaňte tlačit na pilu

Za každou cenu se nesnažte docílit, aby vaše dítě bylo šťastné. Pokud splníte každé jeho přání a touhu, nabyde přesvědčení, že mu v životě vše vyjde „na první dobrou“. Vyhněte se proto přehnanému opečovávání, dovolte mu naplno prožít hněv, smutek i frustraci. Děti, které se nenaučí zacházet s negativními emocemi, jsou v dospělosti více náchylné na psychické poruchy.

Pracujte s neúspěchem

Pokud chcete posílit sebevědomí svého dítěte, zaměřte se méně na pochvaly a více na podporu v různorodých dovednostech. Málokterá vyzkoušená dovednost bude dokonalá na první pokus, ale i s neúspěchem se dítě musí naučit pracovat. Po osvojení dovednosti získá dítě nadšení ze sebe sama a optimismus, jenž je základem šťastného života.