Co děti dědí po rodičích? Po mamince inteligence, po tatínkovi duševní stav

Co děti dědí po rodičích? Po mamince inteligence, po tatínkovi duševní stav
Každý plod se skládá ze dvou DNA. DNA matky a DNA otce. Dědičnost ale není spravedlivá. A tak po otci i matce dítě dědí jiné vlastnosti. Od každého z nich získává pozitiva i negativa.

Dědičnost závisí na genech našich předků

Dědičnost lze specifikovat jako schopnost živých organismů přenášet z generace na generaci různé schopnosti či vlohy. Děděné znaky jsou rozděleny do párů genů. Ty jsou následně rozdělovány do pohlavních buněk. Každá z pohlavních buněk ale obsahuje pouze jeden gen z páru.

Při dědičnosti hlavní roli hrají geny. Ty jsou specifickou jednotkou dědičné informace. Právě geny dokážou ovlivnit například barvu očí či vlasů. Zastupují ale i další, nejenom vzhledové vlastnosti. Některé z genů jsou dominantní. Znamená to tak, že je dítě získá, aniž by mělo na výběr. Dalšími z genů jsou ty, které plod dědí po své matce. Ty jsou vázané na chromozom X. Existuje ale také varianta recesivních genů. Tedy genů, které mají rodiče zakódované v sobě a dítě je po nich přebírá. A to i ve chvíli, kdy u rodičů na první pohled tyto geny nejsou vidět. Může se tak stát, že dítě tmavovlasých rodičů bude blonďaté. To se stane právě na základě recesivních genů.

Otec rozhodne, zda bude plod dítěte chlapec, nebo dívka
Otec rozhodne, zda bude plod dítěte chlapec, nebo dívka | Zdroj: Serhii Bobyk / Shutterstock

Matka i otec dítěti předávají jiné vlastnosti. Pojďme se nyní podívat na to, co dokážou oba rodiče u dítěte ovlivnit.

Otec rozhodne, zda bude plod dítěte chlapec, nebo dívka

Při těhotenství je obrovským tématem pohlaví plodu. Právě za ním stojí mužské spermie. Ty se skládají jak z chromozomu X, tak také z chromozomu Y. Zatímco ženy jsou vybaveny pouze chromozomem X, muži jsou nositeli obou dvou chromozomů. Je to tak spermie, která rozhoduje o pohlaví plodu. Mužský chromozom Y ale bohužel stojí také za různými zdravotními obtížemi. Kromě problémů se zuby děti také po mužích mohou zdědit psychické problémy.

Obecně platí, že pokud má otec dítěte problémy se zuby, také dítě na základě genu vázaného na chromozom Y nebude mít dentisty příliš v lásce. Mužský gen převažuje i co se týká postavy. Není to sice pravidlem, většinou se ale stává, že je mužský gen u výšky postavy silnější než ten ženský.

Otisky prstů jsou sice jedinečné, svůj základ ale berou u mužů

Zajímavostí v oblasti dědičnosti jsou otisky prstů. Mysleli jste si, že je každý otisk originálem? Je to tak. Z velké části ale vychází z genetické složky otisků otce. Otisky sice nebudou s otcovými totožné, mohly bychom v nich ale najít alespoň podobný základ.

Ženský chromozom určuje kvalitu vlasů i pokožky

Mužské geny sice dokážou rozhodnout o tom, zda bude plod dívkou, nebo chlapcem. To, jak bude narozené miminko vypadat, je ale více v kompetencích ženy. Právě po ní se dědí nejenom barva, ale také kvalita vlasů, řas či obočí.

Inteligenci ovlivňuje žena, ale také další faktory

Důležitou roli v oblasti inteligence dítěte hraje matka. Geny inteligence jsou spjaty s chromozomem X. Protože ženy jsou nositelkami dvou chromozomů X, mají oproti mužům navrch. V mnoha případech jsou to tak ony, kdo ovlivňují inteligenci plodu dítěte. Není to ale vždy tak jednoznačné. Inteligence je ovlivněna také dalšími faktory a genetickým materiálem.

Žena dokáže ovlivnit také kvalitu spánku. U dívek pak jejich menstruační cyklus nebo příchod menopauzy. Obecně lze říci, že se začátek a konec menstruace nápadně podobá tomu, který prožila matka dívky. Po matce bychom nikdy neměli zdědit psychické problémy či srdeční vady. Naopak ale můžeme získat životní elán a pozitivní přístup k životu.

Geny dokážou s kartami pořádně zamíchat

Plod dítěte je kombinací genů matky i otce. V některých případech sice můžeme jasně určit, kdo stojí za jakou povahovou či vzhledovou vlastností dítěte. Každý z nás je ale originál. A tak záleží na tom, jak se geny v plodu dítěte namíchají. Ne vždy vše můžeme svést pouze na genetiku jednoho pohlaví.

Zdroje článku: