Sebevědomí v každém věku: Poznejte své silné a slabé stránky

Sebevědomí v každém věku: Poznejte své silné a slabé stránky
Na otřepané frázi o tom, že sebevědomí je klíčem úspěchu v životě, lze najít poměrně velký kus pravdy. Jde o základní vlastnost, která předurčuje vaši odolnost vůči výzvám, kterými musíte dennodenně čelit. Jak jej ale efektivně zvýšit?

Vybudovat si sebedůvěru rozhodně není snadný úkol. Naše okolí ji však od nás mnohdy téměř až vyžaduje, a lidé se tak ocitají pod nepříjemným tlakem, přičemž mnohdy skončí uvězněni v kruhu pochybností o sobě samých, což vede k celkové psychické nestabilitě. Sebevědomí má vliv na celou řadu aspektů našeho běžného fungování. Hraje klíčovou roli v rámci výkonnosti v práci, komunikaci s kolegy či rodinou, a dokonce i v intimním životě s partnerem. Každý by tak měl dosáhnout alespoň určité úrovně víry v sebe sama. Naštěstí existuje několik způsobů, jak tuto důvěru podpořit – a ty fungují v mladším věku i na samotném sklonku života.

Poznejte své silné a slabé stránky

Prvním krokem při budování sebedůvěry je určení svých silných a slabých stránek. Věnujte dostatek času zamyšlení se nad svými dovednostmi, talenty a schopnostmi. V čem jste dobří? Za co vás lidé chválí? Na co jste hrdí? Podobně pak přistupujte i k odhalení oblastí, ve kterých máte nedostatky a které byste měli zlepšit. Díky tomu zjistíte, v jakých ohledech na sebe musíte nejvíce pracovat. Mnoho lidí si přitom nedokáže vybavit žádnou silnou stránku své osobnosti, když se však na sebe podíváte nezaujatým pohledem, téměř s jistotou na něco přijdete.

Nezanedbávejte péči o sebe

Ruku v ruce s poznáváním své osobnosti jde také péče o ni. Tím se pochopitelně nemyslí jen dbání na to, abyste vypadali dobře. Jde o komplexní správu o vaše tělo, která by měla zahrnovat například zdravý jídelníček, pravidelné cvičení či dostatek spánku. Měli byste si také dokázat vyhradit si dostatek času na odpočinek od práce a na zrelaxování těla i duše. Péče o fyzické a duševní zdraví vám pomůže cítit se lépe a posílí vaše sebevědomí.

Nezapomínejte myslet i na pravidelný fyzický pohyb
Nezapomínejte myslet i na pravidelný fyzický pohyb | Zdroj: ViDI Studio / Shutterstock

Stanovte si realistické cíle

Sebevědomí se do značné míry promítá i do toho, jakým způsobem se snažíte naplnit své životní cíle. Ty by však měly zůstat veskrze na realizovatelné hladině. Není na škodu mít motivaci dosáhnout velkých činů, cestu k nim si však raději rozdělte na menší úseky, které budete postupně dobývat. Každý zdolaný úsek pak patřičně oslavte. Předejdete tak případnému zklamání z toho, když se vám konečný cíl nepodaří naplnit. Při plánování tak nezapomínejte na realistický pohled na celou věc.

Neberte si věci osobně

Lidé, kterými se obklopujete, mohou mít významný vliv na to, jak sami sebe vnímáte a uznáváte. Pro rozvoj sebedůvěry je tak vhodné trávit méně času s lidmi, kteří vás shazují nebo ve vás vyvolávají špatný pocit ze sebe sama. V pozdějších fázích vašeho osobního rozvoje se pak můžete naučit řídit vaše reakce na toxičtější okolí. Jen těžko totiž ovlivníte to, co lidi okolo vás řeknou či udělají, ale určitě můžete rozhodnout o tom, jak moc se vás daná věc dotkne a jak hluboko vás zasáhne.

Naučte se pracovat se sebou samým

Sebeláska je klíčovým aspektem, který byste na cestě ke zvýšení sebedůvěry měli zvládnout. Snažte se k sobě být laskaví a nebýt k sobě přehnaně kritičtí. Místo toho, abyste se soustředili na své omyly, se zaměřte na to, co se z nich můžete naučit. Pamatujte, že chybovat je lidské a jde o součást vašeho procesu učení. Mnohdy jsme to totiž právě my, kdo nám stojí v cestě za vyšším sebevědomím. Je tedy nejvyšší čas přetvořit vašeho vnitřního největšího rivala na nebližšího přítele.

Přijímejte případné neúspěchy a poučte se z nich

Strach ze selhání a přehnaný perfekcionismus patří k největším překážkám při budování sebedůvěry. Neúspěch však neznamená konec cesty. Naopak, je to příležitost k učení a růstu. Přijměte neúspěch jako přirozenou součást vašeho života. Nebojte se ani zariskovat – v podstatě totiž nemáte co ztratit. Zkombinujete-li schopnost přijmout vlastní selhání i s dalšími praktikami na podporu sebevědomí, získáte celý arzenál prostředků, díky kterým ze sebe budete mít mnohem lepší pocit.