Vaše děti by se ve společnosti měly umět chovat. Přehled několika zásadních dovedností, které z vás udělají perfektní rodiče

Vaše děti by se ve společnosti měly umět chovat. Přehled několika zásadních dovedností, které z vás udělají perfektní rodiče
Jednou jsem někde slyšela úžasnou větu a tou je, že naše děti jsou našimi zrcadly. Od narození je učíme nápodobou, i kdybychom si to náhodou neuvědomovali.

Děti jsou odrazem svých rodičů

Naše děti opakují to, co vidí u nás a tím začínají žít. Dokud nezačnou chodit do školky a do školy, neznají jiná pravidla než ty, jenž jim nastolíme my. Jak tedy přimět naše děti nenásilným způsobem, aby se uměly chovat ve společnosti?

Kouzelné fráze

 • Jsou celkem tři kouzelné fráze – děkuji, prosím, dobrý den.
 • Jakmile dítě začne mluvit, mělo by zároveň umět pozdravit lidi okolo sebe. Rodinné příslušníky zdraví ahoj a neznámé lidi formální pozdravem dobrý den.
 • Jestliže my sami jako rodiče neovládáme tyto tři základní fráze, nebude je pravděpodobně používat ani naše dítě. Má dcera ve svých třech letech zdravila každou prodavačku při příchodu i odchodu frázemi dobrý den a na shledanou, a to jen proto, že to stejné vídala u mě.
 • Slovo děkuji by dítě mělo umět vyslovit a správně používat před příchodem do školky. Je základ umět poděkovat své mamince nebo tatínkovi za jídlo nebo novou hračku. Jestli vaše dítě neříká děkuji, ukažte mu to v opačné situaci – nápodobou. Dítě vám něco podá a vy mu poděkujete a potom si tuto frázi osvojí samo.
 • Základem pro správné chování dětí ve společnosti, je i slovo prosím. Dítě má umět poprosit o pomoc s oblékáním bundy nebo o podání pití. Tím, že svému dítěti nápodobou ukážete, že má vždy o něco poprosit, vyjadřujete i úctu k sobě samému. Nebuďte otrokem svých dětí.
Děti jsou odrazem svých rodičů.
Děti jsou odrazem svých rodičů. | Zdroj: New Africa / Shutterstock

Pravidla slušného stolování pro děti

 • u jídla si povídáme, nemluvíme však s plnými ústy
 • nekrkáme 
 • nehltáme a nemlaskáme
 • nekopeme do nohou nebo do stolu či židličky
 • vydržíme sedět, dokud jíme - potom si zase můžeme jít hrát

Zdroj článku:
 • Autorský text