Mírná nadváha je pro seniory zdravá. Ztráta hmotnosti by totiž mohla vést k úbytku svalové hmoty

Mírná nadváha je pro seniory zdravá. Ztráta hmotnosti by totiž mohla vést k úbytku svalové hmoty
Odborníci tvrdí, že index tělesné hmotnosti není univerzálním referenčním údajem a že je důležité zachovat si autonomii a neriskovat ztrátu svalové hmoty. Nadváha ve skutečnosti může mít na starší lidi ochranný účinek. Pokud tedy máte 65 a více let a k tomu pár kilo navíc, netrapte se tím.

Je lepší zůstat fit a nestarat se tolik o nadváhu

Index tělesné hmotnosti (BMI) je vzorec, který mnozí lékaři i pacienti používají ke změření zdravotního stavu, přestože jiní zdravotníci ho už dlouho zpochybňují. Při jeho výpočtu se totiž nebere v úvahu pohlaví, věk nebo fyzická aktivita osoby. Cokoli, co pak podle jeho stupnice spadá mimo rozsah považovaný za normální (18,5 až 25), se pokládá za nezdravé. Na základě výzkumu přitom bylo zjištěno, že u starších lidí může mít nadváha ochranné účinky na jejich zdraví.

Ve srovnání s mladšími věkovými skupinami mají jedinci ve věku 70 až 80 let nižší riziko úmrtí, pokud trpí mírnou nadváhou. Doporučení BMI jsou založena na výsledcích u mladých lidí a mít ho jako jediný ukazatel nadváhy by zkrátka byla chyba. Senioři by mohli být zdánlivě v normálním rozmezí, a přitom nemít téměř žádnou svalovou hmotu, což by poškodilo jejich zdraví, říkají odborníci na výživu. Takoví lidé pak bývají křehcí, pohybují se hůře a méně, jsou náchylnější k pádům a zraněním.

Mírná nadváha u nich může mít funkci jakési „vycpávky“, která zabrání zlomení kosti v případě pádu.

Pokud tedy starší člověk potřebuje zhubnout, doporučuje se mu spíše zvýšit energetický výdej cvičením, nikoli restriktivní dieta. Ideální index tělesné hmotnosti je pak pro něj až mezi 25 a 29,9. Nadváha starším lidem prospívá i proto, že tělo ukládá energii do tuku, který lze využít, když dotyční onemocní a nemají velkou chuť k jídlu. Období chatrného zdraví a různých tělesných problémů se s přibývajícím věkem prodlužují, a budeme-li starší dospělé povzbuzovat k tomu, aby zhubli, v podstatě tím snížíme jejich odolnost.

Úroveň aktivity se s věkem snižuje

Jak léta naskakují, ubývá chuti do větší tělesné aktivity. Když si tak starší lidé zachovají stejné stravovací návyky (příjem energie), ale zároveň omezí aktivitu (výdej energie), začnou logicky přibývat na váze. U seniorů se proto doporučuje alespoň 150 minut týdně středně intenzivní aktivity, jako je rychlá chůze, a minimálně dvakrát týdně nějaká aktivita pro posílení svalů, tedy např. zvedání závaží. Při malé nebo žádné aktivitě se svalová hmota zhoršuje a síla klesá, což zvyšuje riziko funkčního postižení. Takže každý, kdo chce ve vyšším věku zhubnout, musí být zkrátka ochoten a schopen zvýšit fyzickou aktivitu. Neúmyslný úbytek hmotnosti je spojen s několika závažnými onemocněními a představuje nebezpečný signál, jemuž je třeba vždy věnovat pozornost. Hubnete-li, aniž byste se o to snažili, navštivte svého lékaře.