BMI –⁠ tělesný hmotnostní index. Víte, jak ho spočítáte a jaké jsou normy?

BMI –⁠ tělesný hmotnostní index. Víte, jak ho spočítáte a jaké jsou normy?
BMI je index tělesné hmotnosti (z angličtiny – body mass index, odtud zkratka BMI). Víte, jak jej spočítat? Tušili jste, že u dvou lidí se stejným BMI se může množství tělesného tuku lišit?

Index tělesné hmotnosti (BMI) je hmotnost osoby v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech. BMI je bezplatná a snadná metoda ověřování váhové kategorie – podváhy, zdravou váhy, nadváhy a obezity.

BMI neměří tělesný tuk přímo, ale mírně koreluje s přímějšími měřeními tělesného tuku. Kromě toho úzce koreluje s různými metabolickými výsledky a výsledky onemocnění.

Jak se používá BMI?

BMI může být ověřovacím nástrojem, ale nediagnostikuje tělesnou tučnost nebo zdraví jednotlivce. K určení, zda BMI představuje zdravotní riziko, poskytovatel zdravotní péče provádí další hodnocení. Tato hodnocení zahrnují měření tloušťky kožní řasy, hodnocení stravy, fyzické aktivity a rodinné anamnézy.

Kdo mívá zvýšenou hodnotu BMI?

V poslední době mají zvýšenou hodnotu BMI starší ženy. Obezita se stále zvyšuje u dospělých žen ve věku 60 let a starších.

Proč se BMI používá k měření nadváhy a obezity?

Protože výpočet vyžaduje pouze výšku a váhu, BMI je bezplatný a snadný nástroj ke zjištění obezity.

Jak se počítá BMI?

BMI se počítá stejným způsobem pro dospělé i děti. Vzorec je: BMI = tělesná hmotnost (kg) / tělesná výška² (m)

Výpočet BMI, Zdroj: Dragana Gordic / Shutterstock

BMI                                                                             klasifikace

 • menší než 18,5                                                      podváha
 • 18,5 - 24,99                                                    optimální váha
 • 25 - 29,99                                                                 nadváha
 • 30 - 34,99                                                    obezita 1. stupně
 • 35 - 39,99                                                    obezita 2. stupně
 • více než 40                                                    obezita 3. stupně

Jak se BMI interpretuje u dospělých?

U dospělých ve věku 20 let a starších se BMI interpretuje pomocí standardních kategorií váhového statusu. Tyto kategorie jsou stejné pro muže a ženy všech typů postavy a věku.

Jak dobrý je BMI jako ukazatel tělesného tuku?

Poměrně přesný, ale i když mají dva lidé stejné BMI, jejich úroveň tělesného tuku se může lišit.

 • Při stejném BMI mívají ženy více tělesného tuku než muži.
 • Při stejném BMI mají černoši méně tělesného tuku než běloši a Asiaté mají více tělesného tuku než běloši.
 • Při stejném BMI mívají staršsí lidé v průměru více tělesného tuku než mladší dospělí.
 • Při stejném BMI mají sportovci méně tělesného tuku než nesportovci.
 • Přesnost BMI jako indikátoru tělesného tuku se také zdá být vyšší u osob s vyšší úrovní BMI a tělesného tuku. Zatímco u osoby s velmi vysokým BMI (např. 35 kg/m2) je velmi pravděpodobné, že bude mít vysoký tělesný tuk, relativně vysoké BMI může být výsledkem buď vysokého tělesného tuku nebo vysoké svalové hmoty (svalů a kostí). Vyškolený poskytovatel zdravotní péče by měl provádět příslušná zdravotní hodnocení.

 

Zdroje: 

Zdroj článku:
 • About Adult BMI