Vévoda a vévodkyně z Gloucesteru: Aktivně pracující členové královské rodiny, kteří našli smysl práce v charitativní podpoře

Vévoda a vévodkyně z Gloucesteru: Aktivně pracující členové královské rodiny, kteří našli smysl práce v charitativní podpoře
Vévoda a vévodkyně z Gloucesteru v roce 2022 oslavili zlaté výročí svatby. Přesto však o nich řada lidí zná jen málo informací. Kdo jsou tito členové královské rodiny a čím se zapsali do povědomí veřejnosti?

Vévoda a vévodkyně z Gloucesteru již desítky let podporují panovníka při plnění oficiálních královských povinností. Nedávno se páru podařilo oslavit 50 let společného manželství , a veřejnost si tak tyto dvě osobnosti britské královské rodiny měla možnost blíže představit a připomenout.

Princ Richard, vévoda z Gloucesteru

Vévoda z Gloucesteru, celým jménem Richard Alexander Walter George, je bratranec královny Alžběty z otcovy strany a člen královské rodiny, který v rámci šlechtických povinností pracuje na plný úvazek. Narodil se 26. srpna roku 1944 v Northamptonu. Každoročně se účastní národních a mezinárodních akcí na podporu královny a jejích povinností hlavy státu, jakož i rozsáhlých veřejných povinností a závazků, které odrážejí jeho vlastní zájmy a charitativní činnost.

Vévoda je aktivní ve stovce spolků a organizací

Vévoda je spojen s více než 150 charitativními organizacemi a spolky. Toto mecenášství odráží jeho profesní i osobní zájmy, mezi něž patří mezinárodní humanitární otázky, kulturní dědictví a podpora vojenských veteránů. Mnoho patronátů prince Richarda souvisí s architekturou a ochranou památek, což jsou oblasti, o které se vévoda hluboce zajímá.

Princezna Birgitte, vévodkyně z Gloucesteru

Princezna Birgitte se narodila jako Birgitte Eva Henriksenová 20. července 1946 v dánském Odense. Vzdělání získala v Odense a na dokončovacích školách v Lausanne a v Cambridge. V roce 1966, po rozchodu rodičů, přijala matčino rodové jméno van Deurs a po absolvování tříletého studia obchodních a ekonomických studií v Kodani se v roce 1971 vrátila do Spojeného království, kde pracovala jako sekretářka na dánském královském velvyslanectví v Londýně. Po svatbě s Richardem v červenci 1972 se stala vévodkyní z Gloucesteru. Po vzoru svého manžela je i vévodkyně z Gloucesteru aktivní členkou královské rodiny. Vykonává tak řadu povinností pro charitativní organizace i v rámci podpory monarchy a své rodiny.

Vévodkyně z Gloucesteru každoročně intenzivně cestuje po Spojeném království i po zámoří, kde absolvuje stovky akcí. Mnohé z nich se organizacují v oblasti umění, armády, sportu, zdravotnictví, sociální péče a vzdělávání.

Práce pro královskou rodinu ji naplňuje

Princezna Birgitte přistupuje ke své práci s velkým nadšením a smyslem pro povinnost. Jako členka královské rodiny se dle svých slov cítí poctěna neustálými setkáními se s lidmi, kteří se angažují v charitativní činnosti. Tato práce je pro ni také velmi inspirující. Často tak přímo navštěvuje děti či pacienty v nemocnicích a jiných zařízeních, aby s nimi osobně probrala jejich dojmy a názory.

Vévodkyně také často cestuje do zahraničí, aby podpořila vojenské jednotky. V roce 2015 navštívila Její královská Výsost Bermudy jako vrchní plukovnice Královského bermudského pluku a v roce 2008 se setkala s vojáky nasazenými v Iráku.