„Rád vás poznávám, Vaše Veličenstvo,“ aneb Komunikace se členem královské rodiny

„Rád vás poznávám, Vaše Veličenstvo,“ aneb Komunikace se členem královské rodiny
Že se někdy setkáte tváří v tvář se členem královské rodiny, je možná málo pravděpodobné. Přesto se můžete pro všechny případy připravit, abyste se zbytečně nezesměšnili, ale naopak si počínali s maximální elegancí a slušností a udělali na panovníka i jeho rodinu dobrý dojem.

Patrně by bylo mnohem snazší, kdyby existoval specifický soubor pravidel, která by měl běžný člověk z lidu dodržovat při setkání s britským králem či jiným členem královské rodiny. Jejich vlastní webové stránky nicméně poukazují na to, že „neexistují žádné povinné kodexy chování“. Expertka na královskou rodinu, historička a komentátorka Carolyn Harrisová potvrzuje, že tomu tak skutečně je. Přestože ale nemáme k dispozici povinné kodexy vhodného chování, mnozí lidé si přejí dodržovat tradiční formy. Které to jsou?

Důležitá je správná prezentace

Představení člověka všem členům královské rodiny se říká „prezentace“. Pokud se někdy setkáte s panovníkem, budete mu řádně představeni slovy: „Vaše Veličenstvo, mohu vám představit…“ Následně zazní celé vaše jméno a příslušný titul. Pro členy šlechtického stavu by to bylo „vévoda“, „vévodkyně“ nebo „baron“, „baronka“ apod. Pro prosté občany je to pan, paní nebo slečna (v angličtině tedy Mr., Mrs. nebo Miss).

Vhodné oslovení při prvním setkání

Za vlády Alžběty II. bylo běžné poprvé oslovit královnu tradiční formou „Vaše Veličenstvo“ („Your Majesty“). Samozřejmě až poté, co jste jí byli řádně představeni. Mohli byste pak říct např. „Rád vás poznávám, Vaše Veličenstvo“. V následném rozhovoru s královnou se užívalo oslovení „Ma'am“. Pokud by se královna zeptala, jak se vám daří, měli byste odpovědět: „Mám se dobře, madam.“ („I'm well, Ma'am.“)

Nyní má Velká Británie krále – toho při prvním setkání oslovíte rovněž „Vaše Veličenstvo“, poté „pane“ („Sir“).

Kdokoli v královské rodině, kdo není králem nebo královnou, se při prvním setkání tradičně oslovuje „Vaše královská Výsosti“ („Your Royal Highness“).

Helsinský dav vítající prince Williama v parku Esplanade v roce 2017. Zdroj: Aleksandra Suzi / Shutterstock

Rozdíly v pohlaví

Jste-li muž, pak při setkání se členem královské rodiny projevíte úctu skloněním hlavy. Jednoduše sklopíte hlavu a pak ji zase zvednete. Formální podání ruky je nicméně také přijatelné. Pokud jste naopak žena, je naprosto v pořádku potřesení rukou, ačkoli tradiční formou je malá úklona. Mělo by jít o diskrétní, ale důstojný pohyb s pomalým stoupáním a udržováním očního kontaktu.

Vědět, kdy přijít a odejít

Budete-li někdy pozváni na akci, kde bude přítomen také člen královské rodiny, měli byste vědět, že je správné, aby každý dorazil ještě před touto královskou osobností. Žádný host by pak neměl opustit událost před členem královské rodiny, ovšem s výjimkou zvláštních okolností, kdy je třeba získat předchozí povolení.

Nezdvořilí lovci fotografií

Někteří členové královské rodiny nemají rádi, když s nimi fanoušci mluví a drží při tom v ruce iPad nebo telefon, aby si je vyfotili.

Princezna Anna, mladší sestra krále Karla III. (a druhé ze čtyř Alžbětiných dětí), se k tomu v rozhovoru vyjadřovala velmi kriticky. Ostatně, nelíbilo by se to asi nikomu z nás. Představte si, že s někým mluvíte a on vám strčí pod nos telefon.

Zdroje článku: