Rozluštění tajemství snů o jiných mužích: Co se vám vaše podvědomí snaží říci?

Rozluštění tajemství snů o jiných mužích: Co se vám vaše podvědomí snaží říci?
Sen o jiném muži se významově prolíná napříč pohlavími a jak pro ženy, tak pro muže představuje setkání se s interním pohlavním principem, který si žádá naši pozornost.

Můžeme žít ve šťastném partnerském vztahu, a přesto se nám budou zdát sny o jiných mužích, než je ten náš. Tyto výjevy v nás mohou vzbuzovat strach z toho, že podvědomě směřujeme k nevěře. Skutečnost je ale diametrálně odlišná a nemusíte se ničeho obávat.

Varianta č. 1 – Výklad pro ženy

Každá žena má ve své psychice obsažen mužský aspekt. Nejenže nám pomáhá lépe porozumět opačnému pohlaví, ale obohacuje nás napříč životem v různých sférách našeho působení počínaje karierní seberealizací až po mezilidské vztahy jako takové. Mužský aspekt pomáhá ženě rozvíjet svoji asertivitu, nezávislost, disciplínu a průbojnost.

V současnosti můžeme pozorovat, že je mezi ženami na vzestupu. Současná žena odmítá být stavěna do submisivní role pečovatelky a zkrášlujícího doplňku pro svého muže, ale stává se nezávislou a svobodnou jednotkou s vlastními ambicemi a cíli. Přesto se nám může během života stát, že se od svého vnitřního muže odloučíme. V takovém případě nás právě může postihnout sen o jiném muži. To, že je tento mužský aspekt symbolizován naším nevědomím v podobě jiného muže než našeho partnera či otcovské figury nás snář učí, že je pozitivní věcí.

Pokud bychom si mužský ideál projektovaly do osob v našem okolí, paradoxně by nás to naopak vedlo k větší submisivitě a na základě toho bychom měli tendenci se na danou osobu upínat. Je důležité rozvíjet vlastní mužský aspekt separovaně od osob v našem okolí. Nemějte přitom strach, že by to vedlo k vašemu zmužštění či ztrátě vlastní feminity.

Varianta č. 2 – Výklad pro muže

Současná společnost nestaví muže do lehké role. Muži ztrácejí kontakt jak s ženským pohlavním principem, tak se svým vlastním. Muži rodící se do generace Z postrádají všezahrnující narativ, kterým byla definována „Great generation“ či do jisté míry i generace X.

Bezcílné vakuum je vyplněno pouze apelem na rektifikaci hříchů našich otců a současný muž je křižován za přečinění ostatních.

Maskulinita se stala hanlivým slovem a člověk se nemůže divit tomu, že je tak muži potlačena. V rámci snové symboliky nás mohou postihnout sny, kdy k nám vnitřní muž promlouvá a v některých případech může vyprahlost naši mysl po stejnopohlavním principu vyústit i v erotické sny, přestože jsme se narodili s heterosexuální orientací. Jak se dostat do kontaktu s vnitřním mužem?

Pokud s oblibou čtete, prostudujte si knihu „King, Warrior, Magician, Lover“, která pomáhá současnému muži lépe porozumět aspektům a rysům své identity či knihu „Odpojený muž“ od amerického psychologa Philipa Zimbarda. Po praktické stránce se snažte kultivovat mužské koníčky, jako jsou manuální práce či bojové sporty.

Zdroj článku:
  • Autorský text