Skrytá daň v Česku: Platíme nejvíce ze všech států OECD, maskuje se jako pojištění

Skrytá daň v Česku: Platíme nejvíce ze všech států OECD, maskuje se jako pojištění
Pokud vám přijde, že platíte až příliš, máte pravdu. Mimo daní, které se odvádějí přímo z vaší práce, a DPH se daní ještě spousta jiných věcí, například sociální a zdravotní pojištění.

O těchto daních nemáme ani zdání

Zní to jednoduše, strhnou se vám všechny daně a odvod ze sociálního a zdravotního pojištění. Omyl. Státní kasa je naplňována právě daněmi z obou pojištění, které jsou vedeny jako skrytá daň. To by samo o sobě nebylo nic strašného, kdyby se kvůli tomu náš stát nezačal řadit mezi státy s největší daňovou zátěží. A naše situace rozhodně není nejrůžovější, svou republiku najdeme na předních příčkách zemí, které mají opravdu velké zdanění.

Odvod ze zdravotního a sociálního pojištění

I zdravotní a sociální pojištění mají svou daň, kterou odvádíte. Říká se jí skrytá daň a spousta z nás ani netuší, že se tyto poplatky vůbec daní. A když se daně zvedají, poznáte to i na ceně sociálního a zdravotního pojištění, které platí každý zaměstnanec i osoba samostatně výdělečně činná.

Takže přesně tak, například na zdravotní pojištění ve skutečnosti platíte méně, nestojí tolik, jak se jeví. Zbytek jsou daně, které putují do státní kasy a následně jsou využity tam, kde jsou zapotřebí nejvíce.

Jak hodně skryté daně naplňují státní kasu

Skrytá daň tvoří necelou polovinu státního rozpočtu, přesněji to bylo necelých 47% za předloňský rok, tedy za rok 2022. To z naší země dělá rekordmana ze všech členských zemí organizace OECD. Jsme totiž na prvním místě. Průměrně tyto odvody napříč zeměmi OECD činí 26%, což je o necelou polovinu méně než v České republice.

Tyto odvody nám rozhodně ubírají na výplatě, promítají se na celkovém zdanění našich příjmů.

Česko patří mezi rekordmany v rámci OECD (mezinárodní organizace 38 ekonomicky velmi rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky
Česko patří mezi rekordmany v rámci OECD (mezinárodní organizace 38 ekonomicky velmi rozvinutých států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky | Zdroj: 360ber / Depositphotos

V porovnání s ostatními zeměmi OECD

Srovnání zemí OECD (organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která sídlí v Paříži, má v současné době 38 členů v podobě států, které respektují stejné principy demokracie a tržní ekonomiky, zároveň bojují za dodržování lidských práv) v roce 2022 ukazuje, že naše republika je na druhém místě, co se týče výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Již v roce 2022 jsme byli na druhém místě, pouze o dvě desetiny procenta nás předčilo Slovinsko se svými 16% HDP, naše republika tehdy měla 15,8%. To rozhodně není nic, nad čím bychom se měli pousmát, už jen z toho důvodu, že chybělo jen málo, abychom se dostali na ono první místo.

Co si odnést

Ačkoli se nám zvýšení daní ani skrytá daň nemusejí líbit a mohou nás dokonce rozčilovat, naše ekonomika má šanci vzrůstat s touto pomocí od firem a pracujících lidí. Je však s podivem, o kolik procent platíme vyšší daň ze sociálního a zdravotnického pojištění v poměru s ostatními zeměmi nejen evropskými, ale napříč celým světem.

A ačkoli Slovinsko v roce 2022 odvádělo vyšší daně prostřednictvím těchto povinných pojištění, my jsme předčili i tuto zemi, a to v poměru této skryté daně ke zbylým daním, které plní státní kasu, neboť je to necelá polovina.

Zdroje článku: