Životní úroveň v ČR se od vstupu do Evropské unie přiblížila západním zemím

Životní úroveň v ČR se od vstupu do Evropské unie přiblížila západním zemím
Od vstupu České republiky do Evropské unie (EU) vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) přepočtený na jednoho obyvatele o více než 40 % a průměrná spotřeba domácností stoupla o 22 %. Kdyby ČR nebyla součástí EU, dařilo by se nám hůř.

Růst životní úrovně

Z nejnovější ekonomické analýzy České spořitelny, která popisuje dopady členství v EU na českou ekonomiku a společnost, vyplývá, že od roku 2004 se životní úroveň Čechů přiblížila k úrovni západních zemí. V životní úrovni jsme předehnali státy jižní Evropy, jako je Řecko, Portugalsko a Španělsko a přiblížili jsme se k životní úrovni Itálie. Nárůst životní úrovně však nebyl v celé ČR stejný. Některé kraje, například Ústecký a Karlovarský, v růstu životní úrovně stagnovaly. Naopak největší nárůst byl zaznamenán v Jihomoravském kraji.

Každý Čech je o 40 % bohatší

Od roku 2004, tedy od vstupu naší republiky do Evropské unie, HDP přepočtený na jednoho obyvatele vzrostl ze 480 tisíc na 675 tisíc korun. Průměrná spotřeba domácností stoupla z 248,5 tisíc na 302 tisíc korun. Kdyby Česká republika do EU nevstoupila, těchto hospodářských výsledků bychom nedosáhli, HDP v přepočtu na obyvatele by byl o 130 tisíc korun nižší a spotřeba domácností by byla nižší o 100 tisíc Kč.

Výhodné příspěvky z rozpočtu EU

Česká republika čerpá z rozpočtu EU více peněz, než do rozpočtu vkládá. Ročně ČR z rozpočtu EU získává 100 až 150 miliard korun, přičemž náš vklad do rozpočtu je pouze 50 až 70 miliard. Každý rok tak máme k dispozici přibližně 70 miliard korun, které se využívají na rozvoj jednotlivých regionů, na podporu zemědělské politiky i na různé programy, například programy podporující vědu a inovace.

Česká republika čerpá peníze z EU na různé programy
Česká republika čerpá peníze z EU na různé programy | Zdroj: paulgrecaud / Depositphotos

Nízká nezaměstnanost

Od vstupu do EU míra nezaměstnanosti v ČR klesla z 6 % na 3 %, Česká republika tak má dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti v EU. Díky členství v EU mají Češi více příležitostí pracovat v zahraničí. Počet Čechů, kteří žijí a pracují v zahraničí, se od roku 2004 zdvojnásobil, nyní jich je více než 150 tisíc. Pravidelně do zahraničí za prací dojíždí více než 56 tisíc Čechů, nejvíc do Německa a Rakouska.

Možnosti cestování

Členství v Schengenském prostoru nám umožňuje cestovat mezi jeho členskými zeměmi bez hraničních kontrol. Cestování na dovolenou, na návštěvu, za prací i kvůli studiu je tak mnohem jednodušší a rychlejší.

Cenová hladina roste, mzdy stagnují

V letech 2004 až 2022 vlivem rychlého růstu vzrostla cenová hladina z 55 % na 81 % průměru EU. Co se týká mezd, tak v ČR navzdory rychlému nárůstu nominálních mezd úroveň mezd dosahuje pouze 60 % průměru EU. Pozitivní je fakt, že od vstupu do EU výrazně poklesla míra chudoby, a to z 20 % na 11 %, což představuje přibližně 750 tisíc osob. K poklesu míry chudoby přispělo čerpání evropských fondů, které finančně podpořily projekty na pomoc sociálně vyloučeným lokalitám a posílení kapacity sociální práce.

Zdroje článku: