Investiční spoření na stáří přináší příjemné daňové zvýhodnění, lidé si na nový produkt ale teprve zvykají

Investiční spoření na stáří přináší příjemné daňové zvýhodnění, lidé si na nový produkt ale teprve zvykají
Stát chce popohnat lidi k investování a efektivnímu spoření na důchod. Proto přišel s možností vkládání peněz do tzv. DIP (dlouhodobý investiční produkt). Zájem o produkt je, nenastal však takový boom, jaký se od jeho zavedení očekával. Roli dost možná hraje jen strach z neznámého.

Český daňový poplatník už dlouho ví, že co se týká přílivu peněz na pokojné stáří, tak rozhodně nemůže spoléhat na stát. I proto si více než 4 miliony lidí spoří v klasických penzijních fondech. U těchto fondů je ale diskutabilní jejich rentabilita, a tak stát přišel s novým modelem doplňkového spoření na důchod, a tím je právě DIP. Ten má za úkol motivovat občany k investování. Rozdíl mezi DIP a klasickým penzijním fondem je především možnost vlastní volby v tom určit si, kam přesně chcete své finance na důchod investovat.

Více investičních možností a větší výhody

Ve srovnání s klasickým penzijním fondem s sebou přináší DIP řadu přínosů, která překrývají případné nevýhody.  V rámci DIP můžete své finance vložit do širokého spektra bankovních a investičních produktů. Záleží tak na Vás, jestli se chcete na stáří zajistit tím, že budete investovat do akcií, dluhopisů vydaných členskými státy EU, podílových fondů či ETF. Co do DIP naopak nespadá jsou například nedostatečně regulované kryptoměny.

Další výhodou je, že vklady do DIP si můžete odečíst ze základu daně. Běžní zaměstnanci i OSVČ si takto mohou základ daně ponížit až o 48 000 korun za rok. Pokud máte k DIPu ještě klasický penzijní fond a investiční životní pojištění, dávejte pozor na to, že limit 48 000 korun se vztahuje na všechny tyto produkty dohromady. Narozdíl od penzijního spoření si však u DIP můžete odečíst celý vklad a ne pouze jeho část.

Vklady do DIP si můžete odečíst ze základu daně
Vklady do DIP si můžete odečíst ze základu daně | Zdroj: AndreyPopov / Depositphotos

Oblíbeným benefitem u zaměstnanců jsou příspěvky na penzijko, tento příspěvek můžete od zaměstnavatele čerpat také pro svůj DIP. Stejně jako v případě penzijka, ani zde nemusí zaměstnavatel za příspěvek platit odvody.

Co je snad jediná nevýhoda spoření v DIP, je chybějící státní podpora. Narozdíl od penzijního fondu, na DIP se nevztahuje státní příspěvek, to však kompenzuje vyšší výnos.

Výběr nejdříve po šedesátce

Dlouhodobý investiční produkt má co se doby trvání týká 2 podmínky, řídí se pravidlem 120/60. Pokud se rozhodnete investovat v rámci DIP a posléze se rozhodnete smlouvy vypovědět, lze tak učinit až po 120 měsících a nejdříve v 60 letech věku. Pokud byste tuto podmínku nedodrželi, bylo by třeba zpětné dodanění. Tento limit platí také pro penzijní fondy.

Tato podmínka má jednoduché opodstatnění. DIP je zkrátka produkt, který má za cíl zabezpečit na stáří. S demografickým vývojem v České republice je určitě na místě myslet na rezervu na stáří a nepočítat s tím, že dostanete důchod, který vám zabezpečí pokojné stáří. 

Zdroje článku: