Revoluční zvrat pro tisíce Čechů: Dluhy na zdravotním pojištění půjdou do háje

Revoluční zvrat pro tisíce Čechů: Dluhy na zdravotním pojištění půjdou do háje
Dlužníci na zdravotním pojištění letos dostanou šanci očistit se od svého dluhu. Návrh na obdobu milostivého léta dostal podporu od vládních i opozičních stran a míří do Senátu. Od 1. července tak zřejmě bude možné žádat si o úlevu při splácení dluhu.

Hned v prvním čtení prošel Sněmovnou návrh na poskytnutí mimořádné úlevy těm, kteří mají dluh na zdravotním pojištění. Jako předlohu využili poslanci ANO, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, kteří návrh ve Sněmovně předložili, dříve zavedené milostivé léto, které pomohlo tisícům lidí.

Jak funguje milostivé léto a komu pomáhá

Již v roce 2023 měli možnost ti, kteří mají nesplacené závazky na sociálním pojištění, daních, soudech, samosprávních úřadech a proti kterým bylo v rámci tohoto zahájeno exekuční řízení, splatit svůj dluh s odpuštěním penálů. Dlužník tak v zákonné lhůtě zaplatí pouze původní dluh a ostatní platby jako penále a ostatní vynaložené náklady jsou prominuty.

Z dluhů se tak mohli dostat například i lidé, po kterých města vymáhala dluhy za nezaplacení svozu odpadů, které narostly ve vysoké částky. Co ale toto milostivé léto neřešilo, byly dluhy na zdravotním pojištění. To má právě změnit rok 2024.

Změna nastává i v podmínkách, za jakých je možné o úlevu žádat. Nárok na ni mají primárně ti, kteří začali do konce roku 2023 čelit exekuci za nesplacený dluh na zdravotním pojištění. Ti dlužníci, kterým již nabíhá penále ale prozatím exekuci nečelí, budou mít ale také možnost, jak s dluhem zatočit. V takovém případě je možné požádat zdravotní pojišťovnu o takzvané odstranění tvrdosti zákona. Díky tomu může být dlužníkovi odpuštěna až polovina dluhu, v závislosti na konkrétním případu mohou být ale odpuštěny veškeré penále.

Je možné splácet ve splátkách

Podmínkou pro osvobození od celkové dlužné částky je v splatit původní dluh v zákonné lhůtě. Pokud návrh schválí i Senát, měla by být možnost si od 1. července do konce listopadu o úlevu zažádat s tím, že zákonná doba pro splacení bude do konce roku 2024.

Pokud bude dluh na pojistném vyšší než 5 000 Kč, je možné rozdělit jej do 12 splátek. V případě dluhu vyššího než 50 000 Kč, má dlužník možnost provést splátek až 36. Pokud by se ale stalo, že osoba přestane dluh splácet v průběhu splátkového kalendáře, pokračovala by původní exekuce.

Očekává se odpuštění dluhů v desítkách milionů korun

Poslanci, kteří návrh předložili očekávají, že se takto může dostat z exekuce hned několik tisíc lidí, kteří exekuci z dluhů na zdravotním pojištění čelí. Celkem by mohlo být zaplaceno hned několik desítek korun na celkovém pojistném, přičemž odpuštěné penále se bude pohybovat v podobných sumách.

Zdroje článku: