Sen o upírech

Sen o upírech
Bytosti živící se krví jsou jedním z nejstarších stále přetrvávajících mýtů v současné společnosti. Sen o upírech vás může varovat před energetickým upírem, či signalizovat potenciální změny ve vaší osobnosti.

Podobně jako sen o zombie i sen o upírech se značně liší ve svém výkladu na základě role, kterou v něm zastáváme. Pokud s nimi bojujeme bude pro něj psychologický snář mít zcela jiný výklad, než jsme-li upírem my sami.

Varianta č. 1 – Van Helsing

V této variantě jste přemožitelem upírů. Upíři mohou (podobně jako sen o nákaze, či sen o zombie) být externího i interního charakteru. V obou případech je sen pozitivní afirmací, že se vám daří nepřítele překonat.

Varianta č. 2 – Metamorfóza persony

Mytologie upíra prodělala v průběhu staletí značných proměn. Původně oživená mrtvá těla (viz. vrykolakas), z upírů se stali v určité míře přesné opaky toho, co dříve symbolizovali. Dnešní upír je elegantní, vášnivý, ale zároveň i chladný a povrchní.

Jungův snář nám pomáhá zjistit, že se může prolínat s archetypem impotentního milovníka, respektive někoho, kdo redukoval romantické impulzy na pouhý pud a hříchy těla. Neskrývejte před sebou něhu a sentiment a pokud cítíte, že s vámi toto snové poselství rezonuje najděte si cestu zpátky k hlubšímu než jen fyzickému propojení.

Alternativně sen může symbolizovat poznání vlastního Stínu a potenciálu pro to ublížit druhým. Přijměte tuto zprávu, neboť psychoanalýza nás učí, že dobrý člověk není ten, který zla není schopný, ale ten který mu rozumí a kultivoval svoji dovednost ho distribuovat ostatním, ale používá ho pouze během sebeobrany.

Varianta č. 3 – Energetičtí upíři 

Někteří psychologové věří, že upíři nejsou pouze archaickým mýtem, ale i velmi reálnou skutečností, se kterou se setkáváme na denní bázi. Hovoří o takzvaných „energetických upírech“ – lidech, kteří se baží na „vysávání“ našich emocí. Mohou to být jak osoby, které nás záměrně provokují a vztahují do zbytečných konfliktů, tak i jedinci, kteří nás zahlcují vlastními neduhy a za zneužití mezilidské empatie nás následně stahují dolů.

Sen o upírech může být náznakem, že se ve vašem okolí někdo takový vyskytl a je třeba se mít na pozoru.