Sen o trhání zubu

Sen o trhání zubu
Sen o procesu trhání zubu často nabývá intenzity noční můry. Snář v rámci toho podotýká na bohatou rovinu možného výkladu a významu.

Sen o trhání zubu se odlišuje od snu o vytrhnutí zubu tím, že v něm nedochází ke katarzi zbavení se bolesti a zkaženého zubu.

Co tato odlišnost znamená pro jeho interpretaci?

Dluhy na duši

Jak jsme nastínili ve snu o vytrhnutí zubu, zbavení se emisara utrpení může symbolizovat překonání traumatu, či komplexu z dětství.

Snář nás učí, že pokud ve snu k vytrhnutí nedochází, může to znamenat, že proces překonání tohoto bolavého aspektu nebyl zakončen, případně, že ho sami ani zakončit nedokážeme. Pokud se podobný sen opakuje neváhejte se obrátit na odborníka, který vám blíže pomůže identitu tohoto komplexu odhalit, neboť je možné, že sami jste to zatím nebyli schopní dokázat. Zraněné místo ve vaší mysli je tím zdrojem dlouhotrvající bolesti a branou do neurózy, kterou je třeba zavřít a obrátit svou pozornost k přítomnosti a budoucnosti.

Naučená bezmocnost

Koncept naučené bezmocnosti zavedl Americký psycholog Martin Selingman. Ve své podstatě koncept představuje situaci, během které si živočišný organismus natolik přivykne na stávající negativní stav, že přestane bojovat a přijme ho za svůj. Naučená bezmocnost je přivyknutí si na zoufalství, které, přestože je potenciálně řešitelné, se nám jeví nepřekonatelné, pročež proti němu přestáváme bojovat. V podobné situaci se můžeme nacházet, pokud se nám zdá sen o trhání zubu.

Problém, který nás tíží nemusí být krizového, či traumatického charakteru, ale jak již sen napovídá může se jednat pouze o zdánlivou banalitu malého, bolavého zubu, kterého jsme se však přes léta nebyli schopni zbavit. Pomocí introspekce se pokuste tento neduh identifikovat. Může se jednat o zlozvyk (kouření, alkohol), či neproduktivní postoje. Pokud se v budoucnosti sen bude opakovat a dosáhnete během něj kýženého vytržení víte, že jste vyhráli.