Sen o tanci

Sen o tanci
Tanec je projevem individuální svobody a radosti ze života. Mezilidské interakce často nabývají podoby tanců, kdy pro jejich optimalizaci je třeba dosáhnout souhry.

Sen o tanci představuje vyčerpávající kategorii s různými variacemi.

Může se nám zdát o návratu do tanečních, o tanci s partnerem, či partnerkou, nebo o tom, že tanec sledujeme.

Podíváme se nyní na některé z nich o něco blíže.

Chvíle skoro sváteční

Taneční jsou první variací, kterou se pokusíme blíže popsat. Snář zmiňuje studium tance jako pro naše socio-kulturní prostředí důležitou iniciaci do dospělosti. Tradiční tance jsou bohaté na archetypální symboliku. Muž se při nich učí vést ženu (a obráceně), zatímco dívky se poprvé s grácií dospělých žen oblékají do šatů a podpatků.

Taneční jsou plné nervozity a společenských i doslovných přešlapů. Zaběhlá forma „vybrání si partnera“ je pro obě pohlaví plná obav z odmítnutí, případně „zůstání na ocet“.

Zamyslete se nad tím, zda ve stávajícím životě prožíváte v profesionálních, či profánních interakcích podobné pocity.

Alternativní příčinou může být to, že pro vás taneční symbolizují mládí, do kterého se z nějakého důvodu chcete vrátit, či jste ho zcela neopustili a pozitivní, či negativní vazba vás stále kotví k nevyřešeným zážitkům.

Tanec s partnerem

Carl Gustav Jung věřil tomu, že člověk není monistickou bytostí, ale provázaným celkem vzájemně protichůdných sil. To lze ilustrovat například na konceptu introverze, či extroverze, který Jung nevnímal jako binární kategorii, ale dva protipóly, které jsou přítomné v každém z nás a pouze podvědomě jeden z nich preferujeme.

Pro Junga nebyla extroverze a introverze něčím, co bychom mohli po vzoru soudobých MBTI testů redukovat na procenta, ale věcí volby.

Pokud se vám zdá o tom, že s někým tančíte je velká pravděpodobnost, že váš taneční partner není tím, kým se ve snu zdá, ale jste to vy sami. Snář podotýká na aspekt lidské existence, který nás učí, že jsme každý sami sobě sluhou i pánem zároveň. Sen se vám poté snaží tuto skutečnost připomenout. Nebuďte vůči sobě tyranem, ani laxním pracovníkem, ale snažně se nalézt rovnováhu a vyvarovat se přešlapům, jako je pracovní přepětí, či lenost a absence motivace k výkonu.