Sny o podvádění

Sny o podvádění
Probouzíme se s pláčem, či křikem. Náš partner nerozumí naší agitaci a my si nejsme jistí, jestli je sen prognózou budoucnosti, či diagnózou současného vztahu a odkrytím lží, které nám byly zatajeny.

Sny o podvádění se řadí mezi nejnepříjemnější zážitky, kterých se nám může ve spánku dostat.

Kvůli stále prominentní stigmatizaci snů, jako „prorockých vizí“ nás můžou zavádět k mylným úsudkům a pocitům žárlivosti, které pouze do našeho vztahu mohou přinést patologickou nedůvěru. Jaký je jejich skutečný význam?

Zárodky dezintegrace

I sen, který se vztahuje k jiným osobám je primárně impulzem pro optimalizaci našeho vlastního chování. Staří stoikové věřili, že člověk by se měl soustředit pouze na elementy, které může přímo ovlivnit. Postupně tím redukovali pole působnosti pouze na naše vlastní chování – jedinou doménu, nad kterou máme skutečnou kontrolu.

Pokud zkombinujeme antickou moudrost s tím, co nám říká snář, dojdeme ke závěru, že sen o důvěře primárně vypovídá o naší vlastní nejistotě, obavách a upnutí se na stávající realitu. Život je z podstaty nepředvídatelný a je důležité s primordiální entropií lidského prožitku nebojovat, ale přijmout ji.

Sen o tom, že mě podvádí.

Probouzíme se s pláčem, či křikem. Náš partner nerozumí naší agitaci a my si nejsme jistí, jestli je sen prognózou budoucnosti, či diagnózou současného vztahu a odkrytím lží, které nám byly zatajeny – je tomu ale skutečně tak? Jak jsme etablovali výše, sen v sobě nese zárodek nedostatku sebedůvěry ve schopnost překonání potenciální změny. Podobně, jako se dítě často upne na své rodiče i my si často tyto vazby přenášíme do vztahů a splýváme s našimi protějšky.

Sen o tom, že mě podvádí můj protějšek v tom případě není ničím jiným než upozorněním na zakrnění vlastní individuality, která se dere na povrh a snaží se nám připomenout. Nebojte se existovat i mimo váš vztah. Všeobecně mají dyády, ve kterých jsou jedinci dvěma separovanými, seč emocionálně a párově provázanými životy odolnější vůči změnám než vztahy, ve kterém se jedna strana staví do submisivní role a stává se vztahem definovaná.

Přehodnoťte svoji roli ve vztahu. Pokud máte pocit, že byste rádi rozšířili své pole působnosti i mimo něj, jasně to sdělte svému protějšku. Buďte u toho ale opatrní, abyste tím nezpůsobili to, že se ten stejný sen bude příští noc zdát jemu.