Proč se doma hádáme? Nejčastější konflikty v manželství
Foto: fizkes / www.shutterstock.com

Proč se doma hádáme? Nejčastější konflikty v manželství

Lidé by se vyhnuli spoustě trápení, kdyby věnovali více času partnerským hovorům a vzájemnému naslouchání, které vede k partnerskému porozumění. Neshody v manželství vznikají na základě těch nejobyčejnějších potřeb a tužeb.


Peníze

Pokud se manželský pár rozhodne dočasně obětovat pro stanovený cíl a má dostatek financí na pokrytí základních potřeb, patrně se hádky o peníze konat nebudou. Na bitevním poli se nejčastěji ocitají páry, které hluboko do kapsy nemají, ale zároveň si nevytvořili žádný finanční plán. Proto, i když je peněz dostatek, je vhodné si stanovit společný cíl a na jeho základě sepsat podrobný plán.

Domácí práce

Každý vyrůstá v odlišných rodinných poměrech, a tak je pak občas náročné skloubit naše očekávání v domácnosti do jednotných pravidel. V předchozích generacích byl otec živitel rodiny a matka pečovala o domácnost. Při takovém uspořádání žádný chaos nehrozil. Dnes ale ženy sledují svou vlastní kariéru a od mužů očekávají pomoc. Zralé páry si o svých očekáváních otevřeně a upřímně promluví, a pokud se v něčem neshodují hledají společné řešení. 

Rodiče

Nakolik necháme vstoupit do našich vztahů své rodiče je čistě na nás. V ideálním světě se z rodičů úderem naší dospělosti stávají blízcí přátelé. Ale v realitě je oboustranná závislost a nezralost rodinných vztahů častou příčinou hádek mladých manželských párů. Úplně nejhorší pak je, když se navzájem osočujeme větami typu: “Teď se chováš stejně jako tvoje matka/tvůj otec.” Na prvním místě je si uvědomit, že nikdo jiný za nás naši rodinnou situaci nevyřeší. Pokud nemáme sílu problémy s původní rodinou řešit sami, je na místě manželská terapie.

Výchova dětí

Když do vztahu přijdou děti, mění se celé nastavení manželského páru. I přestože si děti žádají naší plnou pozornost, vztah by měl vždy zůstat na prvním místě. Zpočátku to vyžaduje jisté úsilí a pomoc prarodičů či přátel, ale práce na vztahu se nám vrátí v podobě spokojenosti celé rodiny. 

Přidejte si nás na domovskou stránku
Seznam.cz nebo Google Zprávy
Přidat na Seznam.cz Přidat na Google zprávy