Dušení ve snu jako symbol boje s vlastními démony: Hledání východiska z vnitřního vězení

Dušení ve snu jako symbol boje s vlastními démony: Hledání východiska z vnitřního vězení
Tento sen symbolizuje naši vlastní úzkost a pocit bezmocnosti, případně strach z někoho v našem okolí.

Udušení představuje jeden z nejhorších způsobů, jak zemřít. Přesto je nejčastějším způsobem, kterým lidé své životy předčasně ukončují. Útěchou může být to, že velké části z nich během oběšení vzniklý tlak zlomí vaz.

Varianta č. 1 – Úzkost a bezmocnost

Pokud ve snu ztrácíme schopnost se nadechnout bez přítomnosti konkrétního viníka (vdechnutí něčeho, co nám zacpe dýchací cesty, či jejich svévolné selhání), snář kategorizuje tento sen jako alegorické ztvárnění pocitů, které aktuálně prožíváme. Jedinec, kterého postihne sen o dušení, v takovém případě bývá přehlcen stresem bez možnosti se z něj dostat ven. Vlivem druhých či sebe samého ztrácí svobodu a ze situace není cesty ven. Tento tlak trýzní naši psychiku a přetrvává až do spánku. Pokud se v tomto výkladu poznáváte, obraťte se na své blízké a nebojte se požádat je o pomoc, i kdyby to měla být jen pomoc formou naslouchání.

Není-li pro vás tato možnost dostupná, nestyďte se obrátit na linky důvěry či psychology.

Varianta č. 2 – Et tu, Brute?

Je-li ve snu jasně vymezen viník, lze očekávat, že se u vás vyskytují obavy z ostatních lidí. Může se jednat o konkrétního jedince, který na vás vytváří podobný tlak jako v předcházející variantě, či obecnou nedůvěru vůči lidem, z nichž máme strach, že nám ublíží. Újma nemusí být pouze fyzického charakteru, ale daleko častěji se jedná o újmu duševní. V životě často narážíme a skutečnost je bohužel taková, že většinou narazíme na někoho, kdo nás zradí, zneužije či zraní. V takovém případě je naučit se důvěře těm správným lidem stejně důležité jako osvojení si obezřetnosti. Pevnost s nezničitelnými stěnami sice nikdo nedobije, ale zchřadne zevnitř.

Zdroj článku:
  • Autorský text