Sen o umírání

Sen o umírání
Umírání ve snu může představovat část našeho já, se kterou je třeba se konečně rozloučit.

Jak sen o smrti vlastní, či úmrtí jiné osoby i sen o umírání v sobě skrývá poselství o změně a přerodu.

Jako fénix z popela

Každý člověk je plejádou několika různých vlastností, impulzů a sub-person, které se v něm navzájem bijí, či spolu spolupracují. Na každý návyk ať už pozitivní, nebo negativní lze tímto způsobem nahlížet, jako na separovanou personu, která touží po gratifikaci.

Začneme-li kouřit cigarety, vytvoří se v nás například osoba bažící pouze po nikotinu a podobně. Umírání ve snu může představovat část našeho já, se kterou je třeba se konečně rozloučit. Je důležité v rámci takového snu provést intenzivní introspekci, abychom zjistili, zda se loučíme s něčím špatným, či dobrým.

Sen o umírání nemusí znamenat pouze překonání komplexu (jako sen o vytrhnutí zubu), ale může symbolizovat i ztrátu něčeho cenného. Nevinnost, ideály, přání a tužby – všechny tyto věci mohou během života narazit na relativitu existence a být tím diskreditovány. Pro vlastní obranu se je následně defenzivní mechanismy ega pokusí zničit, aby modifikovaly naši orientaci ve světě a znásobily šanci na výhru.

Recyklace duše

Snář zdůrazňuje identifikaci naší umírající sub-persony a aktivní zapojení se do tohoto procesu. Ideály mohou být přizpůsobeny ne vždy férovému světu, a přestože nám samotným nic nepřinesly, můžeme tím, že se jich budeme držet před finálním sbohem udělat svět aspoň o trochu lepším místem pro ty, kteří přijdou pro nás.

Stejně jako naše nevědomí, i my sami nejsme pouze separovanou entitou, a i když v dnešní době máme tendenci zavírat se do názorových i motivačních bublin, pokud se začneme vnímat jako součást něčeho většího dosáhneme tím nejen bližší možnosti seberealizace a dopaminové gratifikace prosociálním chováním, ale i optimalizace lidstva jako živoucího organismu.

Pokuste se své sub-persony recyklovat. Zachraňte to, co si to zasluhuje a nechte zemřít to, co nikdy nemělo žít.