Sen o drogách

Sen o drogách
Drogy ve snu mohou odrážet naše vlastní experimentování, zlozvyky, návykové mezilidské vazby, či potlačované touhy.

Drogy jsou ruku v ruce s alkoholem jednou z nejčastěji volených forem úniku. Krátkodobě nás zbavují povinností a závazků profánního světa a přenášejí nás do barvitější a lehčí reality. Dlouhodobě mohou zničit náš život.

Varianta č. 1 – Zlozvyky a návykové vztahy

Drogy ve snu mohou odrážet naše vlastní experimentování, zlozvyky, návykové mezilidské vazby. Drogy jsou slast, za kterou se platí. Pokud se nám o nich zdá nemusí vyjadřovat pouze sebe samotné, ale mohou značit i škodlivé slasti obecně. Sladkosti, kouření, či nezávazný sex jsou všechno příklady krátkodobě příjemných požitků, které dlouhodobě mohou náš život uvést v chaos. Pokud se vám nedaří žádný podobný zlozvyk ve svém životě identifikovat, je možné, že to, vůči čemu máte adiktivní vazbu není věc, ale vztah, ve kterém se nacházíte. Může se přitom jednat jak o vztah vůči partnerovi, tak rodičům, sobě samému, či postoje, které aktuálně zaujímáte. Obzvlášť v případě postojů je velmi náročné se těchto zlozvyků zbavit, neboť do určité formy nám zprostředkovávají stabilitu a kategorizují pro nás svět do smysluplné a uchopitelné podoby.

Sen nám však v takovém případě napovídá, že tyto postoje, seč efektivní jsou maladaptivní a měli bychom se je snažit nahradit postoji novými.

Varianta č. 2 – Potlačené touhy

Zdroj slasti nemusí být realizovaný, ale po vzoru Freudova snáře i odjímaný. Freudovo anální stádium vývoje je charakteristické dosahováním slasti prostřednictvím jejího asketického odjímání. Každý ve svém okolí máme jedince, kteří si téměř religiózně libují v tom, co všechno si odmítají. Radikální abstinence, či fetišizace extrémně zdravého životního stylu jsou pouze protipólem naplnění daných tužeb a jsou rovnocenně škodlivé.