Energie živlů v našich snech: Oheň jako osobní transformace

Energie živlů v našich snech: Oheň jako osobní transformace
Čtyři živly - vzduch, oheň, země a voda jsou stavebními kameny světa, ve kterém žijeme. Jsou také důležitou součástí nás samých. Pokud máme ve svém těle energii živlů vyrovnanou, jsme sami se sebou a se svým okolím v souladu a harmonii. Jak se živly zobrazují ve snech a co znamená jejich poselství?

Každý prvek ve snu je částí nás samých. Stavby, kolem kterých se pohybujete jsou naše vlastní tělo a život, vzduch kolem nás jsou naše myšlenky a voda zase značí naše emoce. Komunikace mezi vědomím a podvědomím, vztah k sobě samým je to, co nám sny zobrazují prostřednictvím snových příběhů. Pokud tedy jeden ze čtyř živlů ve snu převažuje, zaujímá také významné místo v našem bdělém prožívání.

Živel ohně

Oheň byl od starověku uctíván a vnímán jako dar bohů. Byl také spojován s očistou. Staří Keltové vítali příchod jara zapalováním ohňů na svátek Beltaine, což znamená jasný oheň. Ohněm rituálně očišťovali sebe i svá zvířata. Ohniště a krby byly dle magazínu yourchineseastrology.com vždy ústředním místem domu, symbolem pohody a tepla domova. Zapalování ohňů provázelo nejrůznější rituály od olympijských her, přes betlémské světlo až po ohňostroje. 

Zdroj: Autor: fluke samed / Shutterstock

Oheň sestává ze dvou polarit: tvořivé a ničivé. V ohni je skrytý prapůvod života, pohyb a rozpínavost. Může se vášnivě rozhořet a stát se agresivním. Ohnivá energie nám pomáhá transformovat sebe a svět kolem nás. Dává sílu změnám, odvaze, také aktivuje životní energii spojenou s očistou. Může nás však ovládnout svou netrpělivostí, impulsivností a bezohledností. Sny, ve kterých se objevuje oheň mohou znamenat, že ve svém životě právě prožíváte významnou událost, která vás nějak promění. Síla ohně nám buď pomáhá nebo nás ničí. Jeho symboliku můžete posoudit podle toho s jakou energií se vám oheň ve snu vyjeví.

Oheň byl od starověku uctíván a vnímán jako dar bohů.

Sny o ohni a jejich význam:

Dům v plamenech

Stavby a budovy ve snech zpravidla značí nás samotné. Zamyslete se tedy, co ve vás hoří, jakými pocity a vášněmi jste zaplaveni a k jakým změnám vás tyto pocity a vášně vedou. Máte nad ohněm ve snu kontrolu? Pokud ano, může se jednat o velkou osobní transformaci. 

Svíčka

Plamen svíčky představuje rituální očistu. Světlo svíčky v nás probouzí víru v dobro.

Světlo

Příliš světla ve snech nás vede k osvětlení našich myšlenek a odhalení potlačených emocí

Táborák

Pokud sníte o ohni, kolem kterého sedíte se skupinou přátel, sen je důkazem vaší důvěry v přátelství. Sedíte-li u ohně s lidmi, s kterými jste rozhádaní, může to znamenat vaši vnitřní sílu a naději v řešení a vyléčení konfliktu.

Vaření na ohni

Vaření na ohni znamená, že jste uprostřed tvůrčího procesu. Možná přemýšlíte o nějakém projektu, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů.

Lesní požár

Požár uprostřed lesa symbolizuje naše obavy o ztrátě kontroly nad svým životem.

Sopka

Sopka může mít ve snu mnoho podob. Když je v období klidu, napovídá o překonaných problémech z minulosti, jejichž vášně už vyhasly. Je-li sopka činná a stoupá z ní dým, sen symbolizuje nějakou skrytou emoční aktivitu, jež hrozí výbuchem. 

Ohňostroj

Ohňostroj, na který se ve snu díváte s údivem a potěšením značí vaši kreativitu, úspěch a nadšení. Pokud ohňostroj pozorujete z povzdálí se závistí, sen vám naznačuje že hledáte ke své tvořivosti cestu. Rádi byste něco velkého dokázali, ale nevíte si rady, jak k úspěchu dojít. 

Peklo

Sny o pekle mohou být reakcí na pocit strachu a viny z trestu za spáchané přestupky proti morálnímu kodexu. Možná jste zneužili něčí důvěry nebo jste porušili slib sami vůči sobě. Sny o pekle ukazují na špatné svědomí.

Zdroj: