Sny jako dobrodružství aneb co ještě nevíte o snech

Sny jako dobrodružství aneb co ještě nevíte o snech
Sny se během spánku zdají každému, dokonce i těm, kteří si nic nevybavují. Mnoho totiž záleží na tom, jakou máme snovou paměť ihned po probuzení a ve které fázi spánku se právě nacházíme. Sny s jejich velkou škálou možností, jak s nimi pracovat, fascinovaly lidi napříč historií.

Zprávy z podvědomí

O tom, jak vznikají sny a k čemu nám slouží, existuje řada teorií. Například Sigmund Freud pokládal sny za prostředek vedoucí k našemu podvědomí. Věřil, že prostřednictvím snů si člověk zpracovává nepřijaté touhy a potřeby, které ve své bdělosti ignoruje. Myslel tím, že sny mají ve skutečnosti dvě různé vrstvy. Povrchní vrstvu, která popisuje skutečný, různě rozkouskovaný příběh z bdělého života a vrstvu vnitřní, která má skutečný psychologický význam.

„Sen se nám pokouší přiblížit nějakou skutečnost či konflikt z našeho života, v němž se právě odrážejí naše určité rysy či komplexy skrze odpovídající symboly,“ popisuje Marta Helingerová v knize Sny jako zdroj sebepoznání

Zdroj: Autor: Yuri Turkov / Shutterstock

Sny se nám během spánku vrací v pravidelných intervalech asi 4 –⁠ 5 x za noc.

Sny jako dobrodružství

Sny, které si pamatujeme, jsou často o lidech a prostředí, které známe z bdělého života, ale tím veškerá logika končí. Sny nám totiž nabízí neomezené dobrodružství bez fyzických omezení. Ze studií o snech je známo, že lidé obvykle sní o událostech a dojmech, které mají v čerstvé paměti. Sníme o věcech, které se nás skutečně dotýkají a ovlivňují nás. Často se nám zdají sny nepříjemné, ve kterých prožíváme silné emoce. Mnoho vědců se však domnívá, že jde pouze o činnost mozku, kdy dochází k propojení všech senzorických vjemů. V tomto smyslu jsou sny pouze vedlejším účinkem neurologické aktivity mozku během spánku.

Sny po celou noc

Většina z nás se domnívá, že sny k nám přicházejí v období tzv. REM spánku (spánek s rychlým pohybem očí). Ale ve skutečnosti se nám sny zdají i mimo něj. Podle Amerického národního institutu spánkových poruch se sny objevují ve všech fázích spánku, ale v REM fázi, která nastává nejméně 90 minut po usnutí, mohou být živější, a tudíž si je lépe pamatujeme. Sny se nám během spánku vrací v pravidelných intervalech asi 4 –⁠ 5 x za noc.

Sny mohou zvyšovat naši vnímavost

Fantaskní svět, který se ve snech odehrává, nám může sloužit jako simulace skutečných životních situací, prostřednictvím kterých se naše tělo a psychika trénuje a utužuje. Pokud se rozhodneme vnímat sny z této perspektivy, můžeme vysledovat určité zákonitosti, které jsou platné jen pro naše sny a náš život. Můžeme se naučit hledat paralely mezi snovými postavami a našim bdělým životem. 

 

Zdroje: