Ovlivňuje fáze měsíce, jak spíme nebo jak se cítíme?

Ovlivňuje fáze měsíce, jak spíme nebo jak se cítíme?
Měsíc a jeho jednotlivé fáze, zejména úplněk a nov, mají dle výzkumů velký vliv na naši psychiku, kvalitu spánku i možnost projevu psychických poruch.

Obecně je Měsíc spojen s naším emocionálním já. Mnoho účinků úplňku na lidské chování a emoce je ukryto hluboko v našem podvědomí. Když je tedy Měsíc v úplňku, vyzařuje energii, která nás všechny osobně i kolektivně výrazně ovlivňuje. Měsíc v úplňku dokáže v lidech probudit podvědomé strachy či agresivitu a stejně tak i ovlivnit jejich spánek.

Fáze Měsíce a lidská psychika

Každý týden, který uplyne, prochází Měsíc jednotlivými domy zvěrokruhu a čistí svou cestu od všech nečistot, které mu stojí v cestě. Prvky, které čistí a/nebo restartuje, jsou vlastně energetické nádoby, které jsou spojeny s naší duší. Úplněk tento most, který nás vnitřně spojuje, rozrušuje a způsobuje změny.

Některé z těchto změn jsou nenápadné, zatímco jiné drastické, a proto si můžete zvláště kolem úplňku všimnout, že mnozí lidé jednají nestandardně. Paradoxní ovšem je, že většinou se jedná vlastně o projev jejich skutečného, potlačovaného já. 

Mohou fáze Měsíce ovlivnit spánek?

Vliv Měsíce na biologické rytmy je v přírodě dobře zdokumentován. Měsíční cykly mohou ovlivňovat změny v průměru stromů, reprodukční vzorce krabů, tření na Velkém bariérovém útesu a noční aktivitu sovích opic. Výzkum potenciálního vlivu měsíčních fází na člověka je méně jasný - většina studií je malá a jejich výsledky jsou poněkud rozporuplné. Nicméně přesvědčivé důkazy naznačují, že lunární cykly mohou narušovat spánek, přičemž fáze úplňku ho narušuje nejvíce. 


Přesvědčivé důkazy naznačují, že lunární cykly mohou narušovat spánek. javi_indy / Shutterstock

Co o vlivu Měsíce na spánek říká věda

Jedna analýza spánkových studií zjistila, že úplněk je spojen s horším spánkem podle několika ukazatelů. Během této měsíční fáze trvalo účastníkům o pět minut déle, než usnuli, spali o 20 minut méně, déle jim trvalo, než dosáhli spánku REM, došlo u nich k 30% snížení hlubokého spánku a uváděli sníženou kvalitu spánku.

Jiná studie zjistila, že celková doba spánku během úplňku se zkrátila o 25 minut, zatímco počet probuzení v průběhu noci se zvýšil. Účastníci této studie však během novoluní déle dosahovali REM, což je v rozporu s předchozími výzkumy. Třetí analýza přezkoumala údaje od 319 osob, které podstoupily studii spánku na jednu noc. Osoby pozorované během úplňku měly méně kvalitní a mělčí spánek a dlouhou dobu jim trvalo dosáhnout REM fáze spánku.

V pravděpodobně nejrozsáhlejší studii na toto téma vědci analyzovali spánkové vzorce u tří domorodých argentinských komunit a 464 amerických vysokoškolských studentů žijících ve velkém městě. Bez ohledu na místo a množství vystavení umělému světlu usínaly všechny skupiny později a spaly kratší dobu v týdnu předcházejícím úplňku.

Co z toho všeho vyplývá

Důležitým poznatkem tedy je, že měsíční fáze mají skutečně na lidskou psychiku i na kvalitu spánku velký vliv. Během úplňku je větší množství problémů se spánkem a mohou se i probouzet potlačované povahové rysy. Do jisté míry úplněk také zvyšuje výskyt psychotických epizod (prokázaný je například vliv na osoby s bipolární poruchou). Oproti tomu za novu je psychika obecně klidnější, a spánek hlubší a kvalitnější.

Zdroje článku: