Existuje pět typů nevěry, se kterými se v životě můžeme setkat

Existuje pět typů nevěry, se kterými se v životě můžeme setkat
Nevěra je romantický nebo sexuální vztah s někým jiným než s manželem nebo partnerem. Existuje několik různých typů nevěry, a také důvodů které k nim vedou. Toto je 5 nejčastějších z nich.

Nevěra neboli podvádění je akt porušení partnerské věrnosti. Obvykle znamená navázání sexuálního nebo milostného vztahu s jinou osobou, přičemž při tomto aktu dojde k porušení partnerského závazku nebo manželského slibu. Každý případ nevěry je jiný a naplňuje jinou potřebu podvádějícího. I když vědomí, proč vás partner podvedl, pravděpodobně nezmírní bolest, kterou cítíte, schopnost racionalizovat toto chování a definovat ho zmírní určitý zmatek.

Oportunistická nevěra

K oportunistické nevěře dochází, když je člověk zamilovaný a připoutaný ke svému partnerovi, ale podlehne sexuální touze po někom jiném. K tomuto typu nevěry obvykle přispívají situační okolnosti nebo nabídnutá příležitost, riskantní chování a užívání alkoholu nebo drog.

Obligátní nevěra

Tento typ nevěry je založen na strachu, že když se někdo bude bránit sexuálním návrhům, bude odmítnut. Lidé mohou k partnerovi cítit sexuální touhu, lásku a náklonnost, ale přesto nakonec podvádějí, protože mají silnou potřebu uznání. Mohou tedy podlehnout sexuálnímu tlaku ze strany nadřízeného či osoby, které si váží.

Romantická nevěra

K tomuto typu nevěry dochází tehdy, když nevěrník nemá ke svému partnerovi příliš citové vazby. Může být oddaný svému manželství a jeho fungování, ale touží po intimním a láskyplném vztahu s někým jiným. Je více než pravděpodobné, že jejich manželský závazek jim zabrání v tom, aby svého partnera opustili.

Romantická nevěra znamená bolest pro druhého muže nebo ženu i pro podváděného partnera - málokdy se promění v dlouhodobý, oddaný vztah. Aby nevěrník manželku či manžela opustil, musí být ve vztahu velmi závažné problémy.

Konfliktní romantická nevěra

K tomuto typu nevěry dochází, když lidé prožívají skutečnou lásku a sexuální touhu k více osobám současně. Navzdory našim idealistickým představám o tom, že máme jen jednu opravdovou lásku, je možné prožívat intenzivní romantickou lásku k více lidem najednou. I když jsou takové situace citově možné, jsou velmi komplikované a mají tendenci vyvolávat mnoho úzkosti a stresu.

Exemplární nevěra

K tomuto typu nevěry dochází v případě, kdy je osoba v partnerském vztahu, ale k partnerovi nic necítí. Neexistuje žádná sexuální touha, láska nebo náklonnost, pouze pocit povinnosti, který drží pár pohromadě. Nedostatek lásky i nedostatek závazku k současnému romantickému partnerovi souvisí s obecným pocitem nespokojenosti ve vztahu. Tito lidé ospravedlňují nevěru tím, že si říkají, že mají právo hledat to, čeho se jim v současném vztahu nedostává. Do hry zde mohou snadno vstoupit nenaplněné sexuální touhy.

Zdroje článku: