I ve spokojeném vztahu hrozí nevěra. Necháte se zlákat i vy?

I ve spokojeném vztahu hrozí nevěra. Necháte se zlákat i vy?
Nejde o neobvyklou situaci a může se s ní setkat skoro každý z nás. Partneři se mají rádi, dobře spolu komunikují a mají silné citové pouto. A přesto se jeden z nich uchýlí k nevěře. Ukazuje se, že myšlenky a pocity, které lidi vedou k nevěře, nejsou jednoduché.

Proč lidé podvádějí

Touha být nevěrný není omezena pohlavím, sexualitou či věkem. V některých případech pramení z neuspokojených potřeb ve vztahu. Pokud má jeden z partnerů pocit, že ve svém primárním vztahu není nikdy vyslechnut nebo respektován, může to hledat u jiné osoby. Pokud nevěra vzniká v důsledku osobních problémů, impulzivity nebo společenského tlaku, mohou být problémy ve vztahu spíše následkem podvádění než jeho příčinou. V těchto případech je pořád potřeba pracovat na nápravě vztahu. Tato práce ale nespočívá v nalezení a vyřešení již existujícího problému ve vztahu, spíše osobních problémů podvádějícího.

Šťastné vztahy a nevěra

Jak již bylo řečeno, tak ve šťastných vztazích může někdo podvádět ne proto, že je nespokojený se svým partnerem, ale proto, že je nespokojený sám se sebou. Pokud dotyčný člověk celý život dělal vše, co se od něj očekává, a přizpůsoboval se ostatním, může být akt vymanění se z očekávání smysluplnější než samotná nevěra. Když jsou lidé ve svém vztahu šťastní, je méně pravděpodobné, že partner praktikující nevěru svého partnera přestal milovat. Spíše jsou nově zamilovaní do svobodného a dobrodružného člověka, kterým se stávají, když prožívají nevěru.

Hledání sebe sama je pravděpodobně nejsilnějším z důvodů nevěry, zdroj: Prostock-studio / Shutterstock

Sebepoznání

Hledání sebe sama je pravděpodobně nejsilnějším z důvodů ve spokojeném vztahu. Lidé se hledají z mnoha důvodů a často se objevují nové možnosti. Pro tyto hledající je nevěra méně pravděpodobně příznakem problému a častěji je popisována jako zkušenost, která zahrnuje růst, zkoumání a transformaci.

Pro tyto hledače je nevěra zkoumáním nikdy neprožitých nebo dlouho potlačovaných částí vlastního já. Je to osvobození od toho, kým byli a čím v současnosti jsou. Zajímavé je, že obvykle nechtějí změnit to, kým jsou. Chtějí jen na krátkou chvíli uniknout těmto omezením a cítit se znovu mladí, bezstarostní a chtějí zkoumat, růst a prožívat život. 

Pocit promarněné příležitosti 

Místo samotného podvádění jsou to promarněné příležitosti, které trápí nevěrné partnery. Myslí na osobu, která jim utekla, na osobu, kterou nikdy nepoznali, nebo na život, který mohli mít. To může způsobit, že se budou cítit omezeni životem a vztahem, který si zvolili. A to bez ohledu na to, jak moc se jim tento život a vztah líbí. Oddávají se tak své zvědavosti a využívají sex mimo vztah k tomu, aby zjistili, kým by mohli být, kdyby se rozhodli pro jinou cestu. Opět se jedná o formu sebepoznávání, kdy nevěra seznamuje jedince s cizincem uvnitř.