Jakoby, jakože, ehmmm... Jak se vyvarovat nevhodných opakujících se slov a zvuků v mluvě

Jakoby, jakože, ehmmm... Jak se vyvarovat nevhodných opakujících se slov a zvuků v mluvě
Výplňová slova trápí i ty nejexcelentnější řečníky. Vyskytují-li se však v mluveném projevu příliš často, dokáží naprosto zkazit příjemný zážitek, který by debatující jinak do společnosti vnesl. Jak se jich zbavit? Můžete vyzkoušet některou z následujících rad.

1. Dělejte pauzy v řeči

Pokud ztratíte směr myšlenek, pauza vám dá čas vrátit se zpět na cestu. Pauza před začátkem projevu je důležitá zejména pro lidi, kteří mají strach z veřejného vystupování, protože pomáhá uklidnit nervy. Tato taktika je užitečná i uprostřed projevu. Pauzy přitom nejsou vždy obrannou taktikou. Strategicky umístěné ticho může vybudovat napětí, zdůraznit pointu nebo dát posluchačům čas na vstřebání klíčového poznatku.

2. Připravte si řeč dopředu

Nervozita narušuje vaše myšlenkové pochody a zvyšuje pravděpodobnost nesouvislého projevu. Příprava projevu vám pomůže překonat nervozitu a dodá vám větší jistotu. Nácvik vám také pomůže lépe se s řečí vyrovnat a zabrání zadrhávání a nadužívání slovních výplní. Další výhodou přípravy projevu je, že vám umožní naplánovat si pauzy. Můžete si určit, kdy a jak dlouhé pauzy v projevu udělat, abyste se ujistili, že projev přenáší zamýšlený význam.

3. Nahrajte si svůj projev

Většinu času vaše mysl ani nezaregistruje vaše výplňová slova, když je vyslovujete. Když se při nácviku řeči natáčíte nebo nahráváte, můžete všechny tyto případy zachytit. Jakmile zjistíte, ve kterých částech svého projevu máte tendenci častěji říkat "hmm" nebo "jakoby", můžete vymyslet způsob, jak se jim vyhnout.

Nahrávání sebe sama vám také umožní identifikovat vaše berličková slova neboli slovní výplně, které máte tendenci nadužívat. Jakmile budete znát své berličky, budete si lépe uvědomovat, kdy se je chystáte vyslovit, a bude tak snazší se tohoto zlozvyku zbavit.

4. Trénujte s balónkem

Poněkud netradiční metodu může představovat použití balónku při nácviku vaší mluvy. Při odvykání některého ze zlozvyků je totiž vhodné fyzickým pohybem posílit naši schopnost odučení se těchto nešvarů. Při nácviku řeči tak například za každou větou přehoďte míček z jedné ruky do druhé. Po několika zkoušek takto zjistíte, že hod míčkem vás naprosto zbavil nutnosti používat výplňová slova.

Zdroj článku:
  • Autorský text