Může nevěra vylepšit váš vztah? Někdy vám nevěra pomůže zjistit, co ve vztahu nefunguje a napravit to

Může nevěra vylepšit váš vztah? Někdy vám nevěra pomůže zjistit, co ve vztahu nefunguje a napravit to
Řekněme si to jasně. Nevěra bolí. Nevěra je destruktivní. A rozhodně vám nedoporučujeme, abyste nevěrní byli. Když však ve vztahu k nevěře dojde, nemusí to znamenat konec.

Nevěra může být varovným signálem, že váš vztah nefungoval tak, jak by měl. Pokud spolu chcete být, můžete toto poznání využít k nápravě toho, co nefungovalo, a tím se váš vztah může zlepšit.

Nevěra jako varovný signál

Nevěra může být jako malý infarkt. Když má člověk malý infarkt, vyhledá odbornou pomoc. Obvykle se pak o sebe více stará a používá nástroje, které mu odborník poskytl. Pak se stane silnějším a zdravějším a vyhne se masivnímu a smrtelnému infarktu. Stejným způsobem lze nahlížet i na nevěru. Pokud oba partneři chtějí, aby vztah pokračoval, mohou ho skutečně posílit a zlepšit. Vyžaduje to komunikaci, odhodlání, čas, úsilí, energii a pozornost.

Nevěra je destruktivní, zdroj: BAZA Production / Shutterstock

Překonání nevěry

Nevěra narušuje důvěru ve vztahu. Získat ji zpět může být velmi obtížné. Pokud jste již něco takového dříve zažili, obzvláště v období dospívání, ale nevypořádali se s tím a neuzdravili se, bude pro nás obtížnější zotavit se ze zrady v dospělém vztahu. Vliv má také vaše vlastní zdraví, duševní i emocionální, i vaše osobnost jako taková.

Nikdo vám nemůže dát kouzelný lektvar nebo rychlou odpověď na zotavení. Budete muset postupovat krok za krokem a ctít své vlastní potřeby, silné a slabé stránky. Pokud váš partner chce vztah uzdravit, můžete na tom společně pracovat a efektivně komunikovat, abyste se přes nevěru přenesli. Hodně si povídejte, zjistěte proč k nevěře došlo a pomalu pracujte na nápravě. 

Vyhledejte pomoc

Můžete vyhledat i pomoc partnerského či rodinného poradce či psychologa. Zkušený terapeut vám nejen pomůže získat lepší náhled na danou situaci, ale také vám dá nástroje pro komunikaci, řešení problémů, zkoumání rodinných vzorců a osobních potřeb a způsobů, jak stanovit osobní práva a hranice. Pokud oba partneři chtěj, může být vztah po prožité nevěře skutečně silnější a naplňující, protože si oba uvědomí, že spolu chtějí skutečně být a naučí se spolu lépe komunikovat a na vztahu dlouhodobě pracovat.

Můžete vyhledat pomoc rodinného poradce, zdroj: ORION PRODUCTION / Shutterstock

4 věci, které mějte na paměti

Při procesu překonávání nevěry mějte na paměti tyto body

Odpuštění nemusí být okamžité

Obnovení důvěry vyžaduje spoustu práce. Pro partnera, který podvedl, to může být frustrující, ale autentické odpuštění je mnohem důležitější než rychlé odpuštění, které může způsobit ještě více problémů.  

Obnovení důvěry závisí na záměrech obou partnerů

Jsou obě strany otevřené tomu, aby řešily, co se stalo, nebo si jeden z nich bude držet zášť? Pro skutečné a autentické uzdravení musí být tento proces oboustranný. 

Škodu není vždy snadné napravit a výsledky nejsou vždy dokonalé

Občas trvá náprava déle, než byste čekali. Pokud pozorujete malá zlepšení vytrvejte. Komunikujte, pracujte na sobě i na vašem vztahu. Někdy se však i přes veškerou snahu nemusí podařit vztah opravit. I toto je v pořádku. Pokud je pro vás situace nenapravitelná, důstojně se rozejděte a nabyté zkušenosti použijte v dalších vztazích.

Komunikace je základ

Zásadní je aktivní naslouchání. Aktivní naslouchání je forma komunikace, při níž jeden z partnerů naslouchá, zvažuje a reaguje na to, co ten druhý skutečně říká, místo aby přicházel s připravenými odpověďmi. Je na jednom z partnerů, aby vyjádřil: "Cítím X, když ty Y, protože..." a úkolem druhého partnera je naslouchat a nedělat ukvapené závěry nebo se bránit. Vyžaduje to velkou dávku laskavosti a není ostuda potřebovat pomoc terapeuta, který vám pomůže naučit se komunikovat lépe. 

Zdroje článku: