Vliv úplňku má na naši psychiku zásadní dopad

Vliv úplňku má na naši psychiku zásadní dopad
O úplňku koluje mnoho polopravd a mýtů, obzvláště co se týče jeho vlivu na naše duševní zdraví. Některé z nich se ovšem skutečně prokázaly jako pravdivé. V Shakespearově Othellovi říká služebná Emilia Othellovi, že se Měsíc příliš přiblížil k Zemi – přivádí lidi k šílenství.

Myšlenka, že úplněk může vyvolat emoce, podivné chování, a dokonce způsobit fyzickou nemoc, není jen literárním obratem. Je to silně zakořeněná víra, a to i dnes. Jedna studie dokonce uvádí, že téměř 81 % odborníků na duševní zdraví věří, že úplněk skutečně může lidem přivodit obtíže. Toto přesvědčení však stojí na poměrně vratkých základech. Mnoho teorií bylo v průběhu času vyvráceno, několik jich ale vědecké opodstatnění skutečně má.

Úplněk a váš spánek

Když je Měsíc v úplňku a jasný, může to ovlivnit kvalitu vašeho spánku. Výzkumníci zjistili, že úplněk je spojen s méně hlubokým spánkem a zvýšenou latencí REM (rychlých očních pohybů). Spánková latence je doba mezi prvním usnutím a vstupem do první fáze spánku REM. Zvýšená latence tedy znamená, že trvá déle, než se dostanete do REM spánku.

Může mít odlišný vliv na muže a ženy

Studie z roku 2015, které se zúčastnilo 205 lidí, zjistila, že úplněk může mít rozdílný vliv na spánek u mužů a žen. Mnoho žen spí za úplňku méně a mají méně spánku REM, zatímco muži mají v blízkosti úplňku spánku REM více. Další studie zase přišla na to, že děti spí v období úplňku o něco méně a častěji se budí.

Ačkoli mnoho studií poukazuje na souvislost mezi spánkem a lunárními cykly, ne všechny ji potvrzují. Studie z roku 2015, které se zúčastnilo 2 125 osob, nezjistila žádnou souvislost mezi úplňkem a změnami spánkového režimu.

Když je Měsíc v úplňku a jasný, může to ovlivnit kvalitu vašeho spánku, zdroj: Photographee.eu / Shutterstock

Úplněk, nálada a duševní zdraví

Lidské tělo se za svou dlouhou existenci přizpůsobilo střídání denního světla a tmy.

To vedlo k vývoji cirkadiánních rytmů, které ovlivňují mnoho tělesných systémů - nejen cyklus spánku a bdění. Cirkadiánní rytmy ovlivňují také vaše fyzické a duševní zdraví.

Rozšířené používání elektrického světla však znamená, že se mnoho vašich cirkadiánních rytmů přizpůsobuje novým vzorcům světla a tmy. Když se cirkadiánní rytmy rozkolísají, může to způsobit nebo zesílit příznaky některých duševních poruch, včetně:

  • úzkosti
  • bipolární porucha
  • deprese
  • schizofrenie

Otázkou ovšem je, zda může měsíc v úplňku přebít vliv světelného znečištění, kterému jsou lidé vystaveni.

Úplněk má zásadní vliv na lidi s bipolární poruchou

Z výše zmíněného obecného závěru existuje jedna výrazná výjimka. Vědci totiž zjistili, že lunárního cyklu mají výrazný vliv na bipolární poruchu. Konkrétně jedna studie z roku 2018 zkoumala 17 lidí, jejichž bipolární porucha měla tendenci rychle přecházet z deprese do mánie. Studie ukázala, že cirkadiánní pacemaker (malá skupina nervů) se u těchto osob synchronizoval s lunárními vzorci. To způsobilo změny v jejich spánku, které pak vyvolaly přechod od příznaků deprese k příznakům mánie.

Zdroje článku: