Sen o infarktu

Sen o infarktu
Sen o infarktu se nám může zdát poté, co nám někdo pomyslně zlomil srdce, ale také jako připomínka vlastní smrtelnosti a obávání se z psychického přepjetí.

S přibývajícím věkem nabývá zdraví kardinální roli v našem životě. Zatímco v mládí se cítíme (a také se podle toho často i chováme) nesmrtelně, čím jsme starší, tím více se snažíme o své zdraví dbát, abychom minimalizovali rizika věcí, jako je infarkt.

Varianta č. 1 – Zlomené srdce

Snář vnímá sen o infarktu jako častý symbol pro zlomené srdce. Možná jste právě prošli mimořádně náročným rozchodem, obáváte se, že k němu dojde, nebo vám něco ve vašem bdělém životě připomnělo šrámy na duši minulosti. Sen je v této podobě odrazem palčivého pocitu roztříštění srdce na kusy.

Varianta č. 2 – Smrtelnost

Stejně jako se můžeme obávat rozchodu, můžeme se bát i smrti. Tyto myšlenky se následně ukládají v našem nevědomí a ve snu vyplouvají na povrch v podobě, jakou je sen o vlastní smrti. Infarkt jako jedna z nejčastějších příčin úmrtí v současné společnosti je logickým výsledkem takto akumulovaných myšlenek.

Obavy ze smrti jsou zcela přirozenou součástí života. Lpíme na věcech, které máme, a ještě více na věcech, které bychom mohli mít.

Často to nejsou závazky vůči naší minulosti a přítomnosti, ale nerealizované sny a tužby. Nepotlačujte myšlenky na smrt. Rozjímejte nad nimi a nechte je vstoupit do vaší mysli. Pomohou vám ukázat, jak byste chtěli skutečně žít. Možná jsou to jsou výšiny, kterých toužíte dosáhnout, věci, které chcete zažít, či osoba, kterou si přejete před odchodem naposledy políbit. Carpe diem.

Varianta č. 3 – Psychické přepjetí

Snář kategorizuje sen o infarktu také jako potenciální předzvěst vzrůstajícího psychického přepjetí a blížícího se syndromu vyhoření důsledkem nadměrného stresu. Pokud se na vás žádná z výše etablovaných variant nevztahuje, bude právě vědomí překypující stresem pravděpodobně vašim případem. Nadměrný stres je způsoben nahromaděním se stresorů různého typu. Holmes a Rahe vytvořili velmi kvalitní inventář stresorů, který vám pomůže zjistit, jak moc přepjetí jste za poslední rok byli.

Důležitá je zde vlastnost, kterou v sobě zátěž přináší – stresory na nás nepůsobí pouze v době jejich přímého působení, ale mysl ovlivňují i zpětně poté, co se nám podaří je z života eliminovat a v psychice zůstávají pervazivním vlivem po dobu až jednoho roku. Pokud máte možnost vystoupit z některých závazků, které na vás takto působí bez toho, aby to vedlo k ještě větší stresové reakci, udělejte to. V opačném případě se pokuste alespoň o důkladnou psychohygienu a dovolte si také jednou za čas vypnout a zhluboka se nadechnout.

Zdroj článku:
  • autorský text