Knihy o snech

Knihy o snech
V tomto článku si něco povíme o knížkách, které zkoumají a zabývají se lidskými sny. Přečtením z některých těchto knih, rozšíříme svoje vědomosti. Spánek je stejně důležitý pro Vaše tělo jako voda a jídlo.

Řeč snů - Michael Lennox

Knížka pochází z roku 2013. V této knize se dočteme o populární problematice snů, která je podána v moderním stylu. V knize jsou lidské sny vzaty k podrobnému a pečlivému zkoumání. Autor tohoto snáře si zpracoval vlastní metodu, kde popisuje to, co se nám zdá. Noční život nás dokáže silně znejistit, a opakující se sny nás mohou i vystrašit. Díky této knize se můžeme dozvědět, co se nám naše podvědomí snaží sdělit pomocí snů. Byl také britským filmovým režisérem. 

Sny jako zdroj sebepoznání - Marta Helingerová 

Knížka z roku 2016. Knížka by Vás měla naučit přistupovat ke snům, pochopit je a hlavně rozvinout sami sebe. Autorka Marta Helingerová Vás seznámí s technikou výkladů snů a ukáže Vám jazyk, kde jsou obrazy a symboly zobrazovány jako řeč duše přirozeným způsobem. Snaží se také o to, abychom sny brali vážně a neměli bychom je přeslechnout. Vysvětlí, proč máme noční můry, co znamenají dětské sny a co je to lucidní snění.  

Škola mého života - Kniha snů - William Seward Burruoughs

Knížka je z roku 1995. V této knize se autor snaží dobrat k podstatě sugestivních snů (vliv na něčí myšlení, cítění a jednání), které zpochybňují strukturu každodenní reality. Několik snových zážitků vytvářejí jádro ve tvaru spirály, neklidného putování za práh lidského vědomí, jaksi školy života. 

Vzpomínky, sny, myšlenky - Carl Gustav Jung a Aniela Jaffé

Knížka je z roku 1998. Autoři této knihy zde popisují, jak Jungovy sny a jeho nejvíce osobní prožitky od dětství vedly k hloubkovému zkoumání duše a staly se tak součástí jeho nejvíce rozsáhlého díla. Anniela Jaffé – byla švýcarská psychoanalytika a dlouhodobá kolegyně Carla Junga

Výklad snů - Sigmund Freud

Zdroj: Prachaya Roekdeethaweesab / Shutterstock

Knížka je z roku 1899. Je to kniha zakladatele psychoanalýzy. Patří k jeho nejznámější knize. Popisuje zde techniky výkladu snu, obsahuje i definici pojmů vědomí a nevědomí. Sigmund Freud v knize hovoří především o svých snech, které se zdály jemu. Je to jeho základní vědecká práce, co všechno sen umí a co z něj můžeme vyčíst. Freud na těchto snech odhaluje pohled na lidskou psychiku, hlavně na oblast nevědomí

Léčivé sny - Marc Ian Barasch

Knížka je z roku 2002. V knize Léčivé sny se dočteme záhadného dobrodružství, které ukazuje, jakým způsobem nám mohou sny pomoci smířit se se svými vlastními rozpory, stát se otevřenějšími k ostatním, žít s větší odvahou a nalézt vnitřní moudrost, kterou všichni disponujeme. Tato kniha bere informace z patnácti let výzkumné práce a stává se podstatným přínosem literatuře o snech. Autor je také televizní redaktor. 

Práce se sny - Jiří Veselý 

Kniha Práce se sny se snaží být knihou praktickou a běžně uchopitelnou v každodenní realitě života. Noc co noc má každý z nás možnost zužitkovávat ve svůj prospěch pár jednoduchých rad a poznatků, které vycházejí z letitých zkušeností s prací se sny. Sny totiž mohou být konkrétními odpověďmi na naše záměrně pokládané otázky. Knížka je z roku 2011. 

Brána do věčnosti - Martin Gato 

Je to kniha také často nazývána – Učebnice lucidního snění. Popisuje zde to, jak nás lucidní snění (je to snění, které znamená bdělé - jako bychom byli vzhůru a náš mozek pracoval stejně), nás může dovést k velkému dobrodružství, ale i na druhou stranu života a smrti. Je to knížka, která má napomáhat k pochopení lidského snění. Martin Gato je pseudonym, jeho skutečné jméno je Martin Pelčák.  

Kolektivní nevědomí, genetika, gravitace - Grazyna Fosar a Franz Bludorf

Autoři s nevšední sdílností upozorňují na pokusy s mimosmyslovým vnímáním a komunikací, k nimž svými poznatky zadal podnět kvantový fyzik Stephen Hawking. Knížka je z roku 2003. 

Sen a smrt - Marie-Louise Von Franz

Autorka studuje v knize Sen a smrt v jedenácti kapitolách sny umírajících na pozadí egyptských textů ve spojitosti se symbolikou archetypních obrazů ve snech. Popisuje hlavně to, o čem vypovídají sny o umírajících. 

Tajná řeč snů - David Fontana

Kniha je vysoce originální snář, který obsahuje celou řadu příkladů ze života a praktických návodů, jak dešifrovat symboliku a specifickou logiku snů. David Fontana se nechal inspirovat Carlem Jungem a Sigmundem Freudem, kteří nejvíc ovlivnili jeho díla. Fontana bude popisuje hlavně snové archetypy a ukazuje, jak se pomocí snů odrazují věci každodenní rutiny, touhy a úzkosti. V této knize také nechybí popis toho, jak si sny zapamatovat a jak pracovat s jejich dějovou linií. 

Sny jako řeč duše - Hans Dieckmann 

V obrazové řeči snů získává naše vědomé já přístup k oblasti nevědomí. Sny jsou proto nejen fascinujícím objektem zkoumání hlubinné psychologie, ale mohou zároveň významným způsobem provázet a podporovat terapeutické a sebeterapeutické procesy. Hans Dickmann, klasik na poli hlubinné psychologie, ve své knize předkládá úvod do hlubině psychologického výkladu snů, který je přístupný jak odborníkům, tak i čtenářům usilujícím o vlastní sebepoznání.

Můj deník snů - Graham Greene

Knížka pochází z roku 2001. Autor zde převyprávěl své sny, které si dlouhé roky zapisoval. Umožňuje nám náhled do citlivého vnitřního života, ze kterého se inspiroval, ale nedával do něj nahlédnout. V knize se dostáváme na různá místa planety a do kontaktu se spoustou slavných osobností, se kterými autor zažívá nereálné, ale i reálné zážitky. Sny jsou v této knize po sobě řazeny chronologicky. 

Ukliďte si v hlavě - Andy Puddicombe

Zdroj: Eugene Powers / Shutterstock

Knížka je z roku 2015. Knížka je převážně o meditaci, která je zde popsána jinak než můžete být zvyklí. Kniha zbavuje meditaci zažitých mýtů a umožňuje k přečtení co největšímu počtu lidí. Autor této knihy je buddhistický mnich, proto je knížka psána v meditačním stylem. Kniha slouží lidem, kteří se nějakým způsobem chtějí vypořádat se svým vnitřním neklidem a nepohodou, kteří chtějí ovládat svoje touhy, klidný život v práci, jak usnout večer. Poradí vám, jak k meditaci nejlépe přistoupit, jak ji nejlépe praktikovat a jak ji nejlépe využít v každodenním životě. Mít v hlavě uklizeno v podstatě znamená dokázat být v klidu a pohodě naprosto se všemi myšlenkami či emocemi, které k nám přicházejí – jak s těmi pozitivními, tak i s těmi negativními, jako jsou smutek ze ztráty, vztek či zlost.

Kniha snů - Jack Kerouac

Byla vydána v roce 1960, později byla předělána a vyšla také v roce 2008. Je to autorovým deníkem, kde si zaznamenával své sny, aby vyloučil rozumovou korekturu snové látky. Autorovy životní zážitky se tu předvádí z nového úhlu a postavy, které známe z Kerouacových románů, se nám přibližují skrze snovou optiku. Jack Kerouac byl americký spisovatel, byl jeden z hlavních představitelů Beat generation. Proslavil se hlavně autobiografickými romány.  

Další knížky, které se zabývají sny: 

  • Psychologie snů - 2. vydání

  • Ilustrovaný klíč k tajemství nevědomí

  • Umění snít

  • Snář

  • Proč spíme

  • Člověk a jeho symboly

Tyto všechny knížky by nám měly pomoci k tomu, jak správně vnímat sny, zda na ně mám dát důraz nebo jestli je můžeme vypustit z hlavy. 

Zdroj:

  • autorský text