Důchodová reforma: Mladí by raději měli méně peněz než aby šli do důchodu později

Důchodová reforma: Mladí by raději měli méně peněz než aby šli do důchodu později
Důchodová reforma je velké téma sama o sobě. Lidé se začínají dělit na dvě skupiny – ti, kteří chtějí vyšší věk odchodu do důchodu, a ti, kteří by raději měli menší důchod, ale pobírali ho déle. A k situaci se vyjadřují i ekonomové.

Mladí proti starším

Mladí lidé mají většinou odlišný pohled na svět než starší ročníky a projevilo se to i v těchto názorech. Vyšší věk odchodu do důchodu si přejí více lidé, kteří již důchod pobírají, a mladí, kteří momentálně studují a život mají dalece před sebou.

Naopak mladí pracující lidé nesouhlasí s důchodovou reformou, prohlašují, že pokud by si měli vybrat, zvolili by nižší starobní důchod, který by pobírali déle, než aby pracovali do úmoru. Někteří též argumentují tím, že i pro lidi po padesáti letech života je mnohdy těžké najít zaměstnání z důvodu delšího zaučování a menší hbitosti.

Raději částečné spoření než plné

Ekonomové radí, abychom si začali na důchodový věk šetřit. Nicméně mladí nevidí důvod a raději by viděli snahu o motivaci, co se týče spoření částečného. Překousli by vyšší daně a odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Je to pro ně mnohem růžovější vyhlídka než momentální návrh, aby se do důchodu odcházelo v mnohem vyšším věku, kterého se velká část lidí ani nemusí dožít.

I přes vyšší podporu důchodců většina z nich s vyšším věkem nesouhlasí

To, že pro vyšší věk odchodu do důchodu hlasovalo více občanů starších sedmdesáti let, ještě neznamená, že tato volba u nich vyhrála. Naopak, stále převažuje názor, že pracovní život by neměl být tak dlouhý a lidé budou mít i za tolik let nárok na odpočinek.

Některým důchodcům je vlastně jedno, co se stane, protože starobní důchod již odklepnutý mají. A mladí lidé si neuvědomují, jaké stáří vlastně je, a tak mají před sebou vizi, že po studiu je práce bude určitě bavit. Lidé od třiceti do šedesáti let ale tuto skutečnost tak pozitivně nevidí, nechtějí na to raději myslet.

Mladí lidé se v důchodu bez úspor takřka neobejdou.
Mladí lidé se v důchodu bez úspor takřka neobejdou. | Zdroj: AntonMatyukha / Depositphotos

Investujte do nemovitostí, radí ekonomové

Co radí ekonomové mladým, již pracujícím lidem? Aby šetřili, kde se dalo, a ideálně moudře investovali – našli si pasivní příjem. To se zdá být jediným rozumným řešením, jak se v pozdějším věku nenadřít.

Role se obracejí, když přijde na otázku ohledně snižování důchodů

A na konec si ukážeme skvělý příklad toho, že někteří lidé jsou schopni se naštvat pouze tehdy, jde-li o ně samotné. Když byli konfrontováni s tím, co si myslí o snižování důchodů, mladí lidé jsou více pro než senioři. Pobírání starobního důchodu je totiž čeká za několik desítek let a nemají potřebu myslet dopředu. Zřejmě to začnou řešit až tehdy, když oni sami budou mít svůj důchod.

Pochopitelně se napříč všemi generacemi najdou i vysoce empatičtí jedinci, kteří uvádějí, že jak menší důchod, tak vyšší odchod do důchodu způsobí komplikace a značné problémy, někdy i existenční. Důchodci nemusejí vyjít s penězi a mladí, které důchod teprve čeká, se s přibývajícím věkem mohou psychicky zhroutit či práci fyzicky nezvládat.

A shodu nenalézají ani poslanci. Některým se celá reforma zdá jako hloupost a do jisté míry omezuje lidská práva, zatímco jiní se rozhodují mezi vyššími daněmi a vyšším odchodem do důchodu.

Zdroje článku: