V Česku dochází k radikálním změnám v benefitních programech

V Česku dochází k radikálním změnám v benefitních programech
Firmy lákají zaměstnance nejen na výši mzdy. Samotné zaměstnance také zajímá, co jim firma může poskytnout. Kromě výše mzdy jsou to většinou i různorodé benefity.

Benefity

Benefit je v rámci zaměstnání určitá forma zvýhodnění nad rámec běžné mzdy a zákonem nařízených povinností. Částka v rámci benefitu může být daňovým nákladem, stejně tak může být i osvobozena od zdanění. Nepočítá se tedy ani do odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Netvoří ani součást čisté mzdy, tudíž se na tuto částku nevztahují ani exekuční srážky ze mzdy.

Forma benefitů

Formu benefitů si volí každý zaměstnavatel dle svého úsudku. Mezi běžné benefity patří stravenky, které lze uplatnit v mnoha restauracích či jídelnách nebo na nákup potravin. Dále zmíníme například více dnů dovolené, například 5 týdnů nebo sick day, příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, příspěvek na multisport kartu. U některých pozic je k dispozici služební telefon, služební notebook nebo služební auto. Kromě toho někteří zaměstnavatelé nabízí flexibilní začátek a konec pracovní doby nebo občasnou možnost práce na home-office.

Nabídka benefitů nese výhody jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Zaměstnavatelé mohou poskytnout svým zaměstnancům další výhody kromě mzdy a také mají nástroj, jak nalákat nové kandidáty. Zaměstnanci si mohou zvolit zaměstnavatele kromě jiných faktorů i podle nabízených benefitů. Mohou si vybrat dle svých priorit.

Například příspěvek na penzijní pojištění může pomoci s finančním zabezpečením zaměstnance. A když se zaměstnanci cítí dobře, jsou produktivnější a to je zase benefit pro zaměstnavatele.

Oblíbeným benefitem mezi Čechy stále patří stravenky na obědy
Oblíbeným benefitem mezi Čechy stále patří stravenky na obědy | Zdroj: VadimVasenin / Depositphotos

Omezení

Od letošního roku 2024 dochází k omezení. Částka benefitů, která je osvobozena od daně z příjmů zaměstnance činí maximálně polovinu průměrné mzdy za rok. Polovina průměrné mzdy činí 21 983 korun českých.

Reakce českých firem

Protože nová legislativa již vešla od ledna 2024 v platnost, české firmy a podniky na ní reagují. Až třetina firem už benefity omezila. Pět procent firem stále poskytuje benefity nad limitem stanoveným zákonem. Částka benefitů nad 21 983 korun českých již podléhá zdanění. 64 procent firem je nespokojeno s administrativní zátěží, vyplývá to z průzkumu společnosti Edenred.

Výše i rozmanitost benefitů omezena

Firmy omezily v oblasti benefitů nejen poskytovanou výši svým zaměstnancům, ale také zúžily pestrost v nabídce benefitů. Důsledně zvažovaly, kterou formu benefitů ponechají a kterou formu omezí nebo úplně zruší.

Reakce zaměstnanců

Žádnému zaměstnanci se nelíbí, když přijde o nějakou složku mzdy nebo o nějakou složku benefitů. Z šetření společnosti Edenred vyplývá, že zaměstnanci začínají v určitých oblastech šetřit. Jedná se zejména o ty oblasti, na které zaměstnavatelé dříve formou benefitů přispívali. 24 procent zaměstnanců po tomto omezení šetří na zdraví a cestování, 21 procent šetří na kultuře a 17 procent v oblasti zážitků a sportu.

Zdroje článku: