Připravte se na šok: Jak nová pravidla penzijního spoření v roce 2024 změní váš důchod

Připravte se na šok: Jak nová pravidla penzijního spoření v roce 2024 změní váš důchod
Novela zákonů týkajících se penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření nabývá účinnosti od 1. ledna 2024. Některé změny jsou tedy již v platnosti, další se chystají až od 1. července 2024. Schválené změny se dotknou daňového zvýhodnění, státních příspěvků a nových pravidel pro starobní důchodce. 

Co je penzijní spoření a jak funguje

Penzijní připojištění je forma spoření, kdy si účastník každý měsíc odkládá předem sjednanou částku a spoří si tak na dobu svého důchodu. Motivací ke spoření je zhodnocení peněz, státní podpora a daňová úspora. Tento druh spoření představuje v současné době státem nejvíce zvýhodněnou formu spoření. Samotný výraz penzijní připojištění již nelze sjednat, od roku 2013 bylo nahrazeno pojmenováním doplňkové penzijní spoření, velmi často bývá označováno zkratkou DPS.

Hlavní změny penzijního spoření 

Novela zákona přichází s několika zásadními změnami, mezi které patří např. zvýšení daňového zvýhodnění, doba spoření, výše spoření pro dosažení státního příspěvku. Zásadní změnou je končící státní podpora pro starobní důchodce, kteří by měli začít rychle jednat.

Daňové zvýhodnění

Zvýšení daňového zvýhodnění platí od 1.1.2024. Od základu daně je možné odečíst si příspěvky v celkové výší až 48 000 Kč a výsledná daň se sníží až o 7 200 Kč ročně. 

Sleva však bude společná pro všechny daňově podporované produkty spoření na stáří, do čehož je zahrnuto nejen penzijní spoření, ale i životní pojištění nebo dlouhodobý investiční produkt. Slevu na dani si lze uplatnit na všechny produkty dohromady nebo jen na vybrané.

Minimální doba spoření 

Minimální doba spoření se u nově uzavřených smluv, s účinností od 1.1.2024, prodlužuje na 10 let. Smlouvy, které byly uzavřeny do konce roku 2023 zůstávají beze změny, minimální doba spoření zůstává zachována po dobu 5ti let, dle původních podmínek.

Sledujte pozorně všechny změny, které se vás týkají při spoření
Sledujte pozorně všechny změny, které se vás týkají při spoření | Zdroj: AndrewLozovyi / Depositphotos

Státní příspěvek 

Od 1.7.2024 se navyšuje dolní hranice minimální měsíční úložky, která bude činit 500 Kč.  Nárok na státní příspěvek budou mít pouze ti, kteří si měsíčně odloží alespoň 500 Kč. Od státu tak obdrží příspěvek ve výši 100 Kč měsíčně. Zároveň dojde ke zvýšení maximálního státního příspěvku, který bude činit 340 Kč. Ten obdržíte v případě, že si měsíčně budete spořit částku ve výši 1 700 Kč.

Změna nabývá platnosti pro všechny účastníky penzijního spoření, včetně těch, kteří uzavřeli smlouvy již v minulosti. Jakmile bude občanovi přiznán starobní důchod, nárok na státní příspěvek zaniká. Cílem je motivovat občany, aby si na důchod odkládali více peněz.

Končící státní podpora pro starobní důchodce

Státní podpora k 1. červenci zaniká všem starobním důchodcům. Tato informace je důležitá zejména pro občany, kteří nebudou mít k tomuto datu splněnou podmínku spoření minimálně pěti let. V tomto případě se doporučuje cílovou částku dospořit, a to z důvodu, aby byl zachován státní příspěvek.  Penzijní spoření pro starobní důchodce tak přestává být smysluplné, neboť jim na státní příspěvek nevzniká nárok.  

Zdroje článku: