Co všechno vám způsobuje stres a jaké jsou jeho příčiny

Co všechno vám způsobuje stres a jaké jsou jeho příčiny
V dnešním rychlém světě je stres běžnou věcí, ale vaše mysl a tělo za něj mohou zaplatit vysokou cenu. Naučte se rozpoznat stres a co s ním můžete dělat.

Co je to stres?

Stres je způsob, jakým vaše tělo reaguje na jakýkoli požadavek nebo hrozbu. Když ucítíte nebezpečí, obranné mechanismy těla se rozjedou na nejvyšší obrátky v automatické reakcí známé jako „bojuj, nebo uteč“. Stresová reakce je způsob, jak vás tělo chrání. V nouzových situacích vám stres může zachránit život. Stres vám také může pomoci postavit se výzvám. Je to to, co vás udržuje ve střehu během prezentace v práci a zostřuje vaši koncentraci. Po překročení určitého bodu však stres přestává být užitečný a začíná výrazně poškozovat vaše zdraví, náladu, produktivitu, vztahy a kvalitu života.

Pokud se často cítíte vyčerpaní a přetížení, je na čase podniknout kroky k navrácení rovnováhy nervové soustavy. Můžete se chránit – a zlepšit své myšlení a pocity – tím, že se naučíte rozpoznávat příznaky chronického stresu a podniknete kroky ke snížení jeho škodlivých účinků.

Příčiny stresu

Situace a tlaky, které způsobují stres, se nazývají stresory. Obvykle si pod pojmem stresor představujeme něco negativního, například vyčerpávající pracovní program nebo rozkolísaný vztah. Stresující však může být cokoli, co na vás klade vysoké nároky. Patří sem i pozitivní události, jako je svatba, koupě domu, studium na vysoké škole nebo povýšení. Samozřejmě ne všechen stres je způsoben vnějšími faktory. Stres může být také vnitřní neboli vyvolaný vámi samotnými, když se nadměrně obáváte něčeho, co se může, ale nemusí stát, nebo máte iracionální, pesimistické myšlenky o životě.

Mezi nejčastější vnější příčiny stresu patří

 • Velké životní změny
 • Práce nebo škola
 • Potíže ve vztazích
 • Finanční problémy
 • Přílišná zaneprázdněnost
 • Děti a rodina

Mezi nejčastější vnitřní příčiny stresu patří

 • Pesimismus
 • Neschopnost přijmout nejistotu
 • Rigidní myšlení, nedostatek flexibility
 • Negativní samomluva
 • Nerealistická očekávání, perfekcionismus
 • Přístup „všechno nebo nic“

10 nejčastějších stresujících životních událostí

Podle široce ověřené Holmesovy a Raheho škály stresu je toto deset nejčastějších stresujících životních událostí pro dospělé: smrt manžela/manželky, rozvod, rozchod v manželství, uvěznění, úmrtí blízkého člena rodiny, zranění nebo nemoc, manželství, ztráta zaměstnání, odchod do důchodu

Kolik stresu je příliš?

Vzhledem k rozsáhlým škodám, které může stres způsobit, je důležité znát své vlastní hranice. Ale to, kolik stresu je „příliš mnoho“, se u každého člověka liší. Zdá se, že někteří lidé se dokáží vyrovnat s životními problémy, zatímco jiní mají tendenci se hroutit tváří v tvář malým překážkám nebo frustracím. Vaši stresovou toleranci ovlivňuje: podpůrná síť, pocit kontroly, postoj a pohled na věc, schopnost zvládat emoce.

Zkuste zvýšit svoji pohybovou aktivitu a spojit se s přáteli, Zdroj: Dean Drobot / Shutterstock

Zlepšení vaší schopnosti zvládat stres

Když už je toho na vás fakt hodně, zkuste zvýšit svoji pohybovou aktivitu a spojit se s kamarády. Můžete se taktéž naučit různé relaxační techniky, které vám pomůžou k většímu klidu. Nezapomeňte taky na zdravou stravu, ta může zlepšit vaši náladu. A v neposledním řadě – odpočívejte. Pokud se přesto cítíte nepříjemně, nebojte se vyhledat odborníka.

 

Zdroje: