Lidé z těchto znamení zvěrokruhu při hádce používají promyšlené argumenty

Lidé z těchto znamení zvěrokruhu při hádce používají promyšlené argumenty
Hádáme-li se, většinou své argumenty vyřkneme, aniž bychom si je předem promysleli. Neplatí to však o všech z nás. Někteří lidé si důkladně promyslí, co během hádky řeknou, a svá tvrzení častokrát podloží nevyvratitelnými důkazy. Patříte mezi tyto lidi i vy?

Rak (22. června – 22. července)

Nevadí vám dělat kompromisy, ale také se sebou nenecháte zametat. Pokud někdo nechce přistoupit na kompromis, který mu nabídnete, důkladně si promyslíte, jakým směrem se bude hádka ubírat, a budete se snažit, aby co nejdříve skončila.

Neustále nabízíte řešení problému, kvůli kterému hádka nastala, a pokud tento postup nefunguje, vymyslíte nový. Je-li něco vaše vina, uznáte ji, pokud chybu udělal člověk, s nímž se hádáte, v klidu mu to řeknete a poukážete na důkazy, které vaše tvrzení potvrzují. Vaše hádky nikdy nejsou o bezcílném křiku na druhého člověka.

Raci se snaží dojít vždy ke kompromisu, aby co nejdříve ukončili případný spor. Zdroj: ANDREI ASKIRKA/ Shutterstock

Býk (20. dubna – 20. května)

Přestože během hádky dokážete zranit city druhých lidí, u členů své rodiny to děláte výjimečně. Bez ohledu na to, zda člověk, s nímž se hádáte, je váš rodinný příslušník, či nikoliv, snažíte se dovést hádku do zdárného konce. Přestože vaše slova mohou být značně nepříjemná, nic si nevymýšlíte, naopak se snažíte dotyčnému říci, v čem udělal chybu.

Vždy, když se mu chystáte něco říci, si promyslíte, jaké máte pro svá tvrzení důkazy, a sdělíte dotyčnému, co se vám nelíbí na tom, jak se zachoval, včetně možností, jak mohl něco udělat lépe, aby se do budoucna poučil.

Vodnář (20. ledna – 18. února)

Bez ohledu na to, čeho se toto tvrzení týká, vy se nikdy neřídíte svými pocity, plně využíváte svou vysokou inteligenci, abyste se dobrali požadovaného výsledku. Toto platí i v případě, že se s někým hádáte. Nechápete lidi, kteří se snaží během hádky vymyslet, pokud možno co nejvíce lží, kterými vás mohou urazit. Pokud něco během hádky vyřknete, je to čistá pravda, poněvadž proti dotyčnému jedinci vyřknete minimálně dva důvody, proč je to, co říkáte, pravdivé. Vždy si důkladně promyslíte, co řeknete, než to opravdu vyslovíte. Nasloucháte argumentům protistrany a snažíte se tohoto člověka pochopit, což se vám brzy povede.

Ryby (19. února – 20. března)

K hádkám přistupujete jako k něčemu, co by správně nemělo existovat. Hádáte se velmi neradi a jakmile se v hádce ocitnete, uděláte všechno pro to, aby hádka co nejdříve skončila. To mimo jiné znamená volit taková slova, která budou správná a logická, aby protistraně došla slova a ukončila hádku sama. Udělal-li člověk, s nímž se hádáte, něco špatně, nezapomenete mu se o tom zmínit, ale zároveň si dáváte velký pozor, aby váš tón nezněl protivně.

Zdroj článku: