Význam snů o vodě, symbolika a hlas našeho nevědomí

Význam snů o vodě, symbolika a hlas našeho nevědomí
Interpretace snu s vodou v hlavní roli není tak jednoduchá. Ve skutečnosti je třeba vzít v úvahu mnoho detailů, protože by mohly zcela změnit význam toho, o čem jste snili. Obecně je voda přirozeným prvkem spojeným s narozením, se samotným životem a také s čistotou.

Scény jako potok tekoucí lesem, průzračné a čisté jezero nebo klidná vlna moře dávají všem pocit míru a vyrovnanosti. V některých formách však může voda také vyděsit a vyvolat vnitřní neklid. Jde například o moře v bouři, pramen vody prosakující stropem, záplava domu. Sny o vodě je třeba podrobněji analyzovat.

Symbolika vody

Voda byla vždy živel, který lidi fascinoval a je tomu tak i dnes. Mnoho filozofů, včetně Freuda a Junga o snech, kde je voda, psalo a spojovalo je se zrozením života a s postavou matky. Jung napsal, že voda je „nejběžnějším symbolem nevědomí“. 

Od dřívějších dob je kolem vody složitá symbolika:

Princip života a postava matky: voda je prvek, který umožnil rozvoj života na Zemi a existenci každé živé bytosti. Plod chráněný lůnem se vyvíjí ponořený do plodové vody. Obecně je sen o vodě také spojený s početím a narozením.

Transformace: za normálních okolností je tok vody (pomalý nebo prudký) spojen se změnou nebo vývojem.

Vitalita a kreativita: kromě spojení se vznikem života může představovat novou podporu vitality a kreativity a stát se symbolem regenerace.

Čistota: voda čistí a smývá nejen opravdové nečistoty, ale také ty duchovní. Není překvapením, že je to nejpoužívanější prvek v obřadech různých náboženství.

Čistá voda je vždy symbolem transparentnosti, Zdroj: Peter Bocklandt / Shutterstock

Snění o mořské vodě

Hry v mořské vodě mají pozitivní význam a znamenají regeneraci, zbavení se starých břemen a začátek s novou energií. Klidné moře je potom známkou ujištění, že je vše v pořádku a člověk je v bezpečí. Pokud je moře v bouři, pak to odráží nestabilní emocionální stav, poznamenaný úzkostí a strachem. To také platí pro případ, že sníte o rozvodněné řece. Nakonec voda, ve které se topíte (a je jedno kde), je symbolem změny. Něco z minulosti, co vás velmi ovlivnilo, se chystá ustoupit novým věcem.

Snění o průzračně čisté vodě

Čistá voda je vždy symbolem transparentnosti. Interpretace tohoto snu je v zásadě pozitivní, protože se očekává štěstí, vyrovnanost a především realizace vlastních snů. Pokud naopak sníte o tom, že se do takové vody ponoříte, pak to znamená, že hledáte podnět pro uzavření záležitostí z minulosti a pro nový začátek. Snění o dešťové vodě je v podstatě také pozitivní a značí očistu a nový život.

Špinavá a kalná voda ve snu

Snít o tomto špinavém a nečistém přírodním živlu znamená přijít do styku s nejhlubší a nejtemnější částí nevědomí. Ve většině případů je tato voda zakalená, plná bláta a člověk se do ní má ponořit nebo v ní plavat. Může ji mít i ve sklenici, kterou má vypít. Hlavní interpretace tohoto snu se týká nečistot v emocionální sféře, velkého zmatku a pochybností. Dotyčný si zkrátka potřebuje vyčistit mysl. Špinavá voda je spojená také s příchodem nemoci.

Snění o vodě v domě

Jak v životě, tak ve světě snů, není snění o vstupu vody do domu dobrým znamením. Voda, která násilím vnikne do domu, ať už oknem nebo ze dveřmi, nabývá stejného významu jako rozbouřené moře. V člověku jsou potlačené silné emoce, které vyvolávají vnitřní bouři. Voda, která vniká do domu prosakováním stropu, nebo kapající kohoutek upozorňují na bolestivou vzpomínku, která byla kdesi hluboko uložená a chce ven.

Další sny o vodě

Chůze po vodě: je to znak vnitřní rovnováhy a člověk je schopen řídit svou nevědomou a emocionální sféru.

Ponoření do vody: pokud se ve snu člověk potápí dobrovolně, je to touha uchýlit se do svého nitra a odpoutat se od zbytku světa. Pokud se snílek topí, je to synonymum nátlaku zvenčí a boj s emocemi.

Tekoucí voda: tento sen je považován za symbol změny a přizpůsobení.

 

Zdroj: